หน้าหลัก

การสนับสนุน

การทําความสะอาดภาพถ่ายในอัลบั้มที่เสียหายจากน้ำของภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดในอัลบั้มที่เสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

  1. อัลบั้มฉบับกระเป๋าและอัลบั้มที่มีแผ่นพลาสติกแบบติดแน่นไม่มีเส้นทางให้น้ำเล็ดลอดออกไปได้ ดังนั้นงานพิมพ์ภาพถ่ายอาจยังคงเปียกน้ำอยู่เป็นเวลานาน ในกรณีดังกล่าว พื้นผิวภาพของงานพิมพ์ภาพถ่ายอาจเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีขาวกว่าเดิมเนื่องจากเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากภาพดูเหมือนกับว่าสีได้ละลายออกมาแล้ว ภาพอาจถูกล้างหายไปได้เลยเพียงแค่จุ่มลงในน้ำ เราขอแนะนําให้คุณใช้ฟองน้ำเช็ดสิ่งสกปรกออกจากแผ่นพลาสติก และถ่ายภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสแกนเก็บไว้ก่อนทําความสะอาด สําหรับอัลบั้มประเภทอื่น เราขอแนะนําให้คุณทําความสะอาดหลังจากทำอัลบั้มให้แห้งแล้ว
  2. ขั้นตอนแรกให้กําจัดสิ่งสกปรก โคลน หรือทรายโดยใช้แปรงขนอ่อน
  3. จากนั้น แช่อัลบั้มที่ทําความสะอาดไปบางส่วนแล้วในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง (20-30°C, 68-86°F) ต้องแน่ใจว่าสวมถุงมือยางชนิดบาง
    เพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นและเพื่อความสะดวก อาจจะตัดหรือแยกหน้าอัลบั้มออกก่อนที่จะแช่ลงในน้ำ หากคุณต้องการเก็บอัลบั้มในรูปแบบดั้งเดิมไว้ คุณจะต้องใช้ภาชนะขนาดใหญ่พอที่จะแช่อัลบั้มทั้งเล่มลงในน้ำได้
  4. ระวังอย่าให้พื้นผิวภาพถ่ายเสียหาย และค่อย ๆ ลอกภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากปกพลาสติกหรือกระดาษส่วนหลังอัลบั้มอย่างช้า ๆ ล้างงานพิมพ์ภาพถ่ายที่คุณลอกออกแล้วในน้ำอย่างเบามือ
    หากงานพิมพ์ภาพถ่ายไม่แห้ง คุณสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ได้เพียงล้างน้ำ ในกรณีที่ภาพมีความเสียหายร้ายแรงเป็นพิเศษ บางส่วนของภาพอาจสูญหายไปได้ง่าย ๆ เพียงลอกชั้นพลาสติกออก ในกรณีดังกล่าว ให้ลอกงานพิมพ์ออกเท่านั้น และห้ามสัมผัสพื้นผิวภาพมากเกินความจําเป็น หรือล้างน้ำออกแรงเกินไป
  5. เมื่อคุณลอกงานพิมพ์ภาพถ่ายออกแล้ว ให้ล้างในน้ำเย็นที่สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่มหรือในที่มืดที่ไม่มีฝุ่นเกาะติดภาพถ่ายได้ สามารถปูภาพถ่ายบนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ได้ หรือแขวนปล่อยไว้ให้แห้งโดยใช้ไม้หนีบผ้า ไม่แนะนําให้ใช้ไดร์เป่าผม ฯลฯ เป่าให้แห้งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจทําให้ภาพพิมพ์ม้วนงอได้