หน้าหลัก

ระบบ 7000

NEW

ระบบกล้องส่องทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยพร้อมศักยภาพการใช้งานที่ดีขึ้น และด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่มาพร้อมระบบแสง LED กำลังสูง 4 ดวง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EG-760CT

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2~100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 210° / ลง: 90° / ขวา: 100° / ซ้าย: 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

10.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

10.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ:  กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและลำไส้เล็กส่วนต้น

EG-740N

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ทิศทางการดู

0° (ข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

3~100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 210° / ลง: 90° / ขวา: 100° / ซ้าย: 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.4 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ:  กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและลำไส้เล็กส่วนต้น

EG-760R

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ทิศทางการดู

0° (ข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2-100 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและลำไส้เล็กส่วนต้น

EG-760Z

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: ใกล้ที่สุด 140°: 56°

ดูทิศทาง

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

1.5-100 มม.
ปกติ: 3-100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5-2.5 มม.

ขนาดภาพ

 ภาพซุปเปอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและลำไส้เล็กส่วนต้น

EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ขอบเขตการมองเห็น

170°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2~100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 180° / ลง: 180° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม.(M) /1,520 มม.(I) /1,690 มม.(L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,650 มม.(M) /1,840 มม.(I) /2,010 มม.(L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

12.0 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

12.0 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

กลไกการปรับความยืดหยุ่น

พร้อมใช้งาน

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

EC-760P-V/M, EC-760P-V/L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ขอบเขตการมองเห็น

170°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2~100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 180° / ลง: 180° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม.(M) /1,690 มม.(L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,650 มม.(M) /2,010 มม.(L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

11.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

11.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ขนาดภาพ

 ภาพซุปเปอร์

กลไกการปรับความยืดหยุ่น

พร้อมใช้งาน

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

EC-760Z-V/M, EC-760Z-V/L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: ใกล้ที่สุด 140°: 56 องศา

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

1.5~100 มม.
ปกติ: 3~100 มม.
ใกล้สุด: 1.5~2.5 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 180° / ลง: 180° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม.(M) /1,690 มม.(L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,650 มม.(M) /2,010 มม.(L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

กลไกการปรับความยืดหยุ่น

พร้อมใช้งาน

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

EC-760ZP-V/M, EC-760ZP-V/L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: ใกล้ที่สุด 140°: 56°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

1.5~100 มม.
ปกติ: 3~100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5~2.5 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 180° / ลง: 180° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม. (M) / 1,690 มม. (L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,650 มม. (M) / 2,010 มม. (L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

11.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

11.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ขนาดภาพ

 ภาพซุปเปอร์

กลไกการปรับความยืดหยุ่น

พร้อมใช้งาน

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

EC-740T/M, EC-740T/L

กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

3~100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 210° / ลง: 160° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม. (M) /1,690 มม. (L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,630 มม. (M) /1,990 มม. (L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

10.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ขนาดภาพ

ภาพซุปเปอร์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

อุปกรณ์เสริม (วาล์ว, ถัง)

สําหรับการตรวจตามปกติ

วาล์วลม/น้ำ
NEW

AW-603

วาล์วดูด
NEW

SB-605

ถังน้ำ
NEW

WT-603

ใช้กับตัวควบคุม CO2 “GW-100”

วาล์วแก๊ส/น้ำ
NEW

AW-604G

ถังน้ำ
NEW

WT-604G