หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenoscopes)

NEW

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นที่รองรับหัตถการตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเครียดทั้งแพทย์และผู้ป่วย ขณะและหลังหัตถการ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ED-580XT / ED-580T

G-Lock ช่วยเสริมความสามารถในการรักษาที่ดีขึ้น

ED-580T และ ED-580XT มี G-Lock อยู่ที่ส่วนปลาย
G-Lock ที่ประกอบด้วยส่วนยกอุปกรณ์และส่วนที่สัมผัสอุปกรณ์เสริมสามารถช่วยล๊อคตำแหน่งสายลวดนำทางได้อย่างมั่นคงและง่ายดายโดยผ่านส่วนยกอุปกรณ์
อีกทั้ง ส่วนยกอุปกรณ์ที่ออกแบบรูปทรงมนเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดความเสียหายต่อสายลวดนำทาง
ส่วนด้านในช่องใส่อุปกรณ์ที่ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม สำหรับการใส่อุปกรณ์เสริมได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และความคุณสมบัติของวัสดุทำให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติทั้งจาก G-lock และวัสดุภายในช่องอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงพัฒนาที่ 1 : ส่วนควบคุม G7 และระบบส่งกําลังขั้นสูง

ใช้งานง่าย

ส่วนควบคุม G7 มีการออกแบบพื้นผิวเรียบมนเพื่อให้พอดีกับมือ และรูปแบบปุ่มทําให้ใช้างานเป็นไปได้ง่ายขึ้น

การส่งกําลังขั้นสูง

ด้วยวัสดุยืดหยุ่นที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเหมาะสมและความยืดหยุ่นที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจากปลายสุดไปยังส่วนควบคุม ส่วนที่ใช้สส่องตรวจ โดยแพทย์ผู้ใช้งานสามารถควบคุมส่วนที่ใช้งานในการส่องตรวจในด้าน สอดตรวจหรือการหมุนมุมมองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามความต้องการ

การปรับปรุงอย่างที่ 2 : มุมที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ endotherapy

มุมองศายกสูงสุดที่เพิ่มมากขึ้นของส่วนยกอุปกรณ์เสริม endotherapy

มุมองศายกสูงสุดที่เพิ่มมากขึ้นของส่วนยกอุปกรณ์เสริม endotherapyส่วนยกอุปกรณ์ที่ตอบสนองการขยับเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอย่างดี

ส่วนปรับปรุงพัฒนาที่ 3 : การทําความสะอาดส่วนปลายที่ง่ายขึ้น

ฝาครอบส่วนปลายสําหรับใช้ครั้งเดียวช่วยให้สามารถเข้าถึงส่วนปลายของกล้องส่องตรวจภายในได้ง่ายขึ้น ยังรวมถึงสามารถทำความสะอาดในส่วนยกอุปกรณ์ในส่วนที่ยากจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ED-530XT8

ความสามารถในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น

จับภาพตุ่มพาพิลาได้ง่าย

การจัดเรียงเลนส์ใกล้วัตถุและประสิทธิภาพการโค้งงอได้รับการจัดเรียงอย่างเหมาะสม เพื่อจับภาพตุ่มเนื้อได้อย่างง่ายดายจพาพิลาตําแหน่งกล้องส่องตรวจภายในต่าง ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการสอดอุปกรณ์เสริมสำหรับ หัตถการ ERCP ผ่านตุ่่มพาพิลลา

ส่วนยกอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบล่าสุดที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำและมั่นคงในการทำหัตถการ ERCP ได้ง่ายขึ้น

ส่วนสอดของกล้องส่องตรวจที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ความแข็งของส่วนที่ใช้สอดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกระเพาะอาหารและช่วยให้การสอดทำได้ง่ายขึ้น

คุณภาพของภาพยอดเยี่ยม

Super CCD ของ FUJIFILM ซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษสําหรับกล้องส่องตรวจภายในนั้นมาพร้อมกับภาพที่ชัดเจน

การทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่ดีขึ้น

ฝาปิดส่วนปลายแบบถอดได้*

ED-530XT8 มีฝาปิดส่วนปลายแบบใช้แล้วทิ้ง ช่วยให้แปรงได้ทุกช่องและช่วยปพัฒนาด้านสุขอนามัย

*ED-530XT8 เท่านั้น

กลไกการปรับเอียงที่ปิดไว้

กลไกการเอียงของส่วนยกอุปกรณ์ที่ปิดไว้จะรักษาลวดของตัวปากคีบให้สะอาด โดยไม่ต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมใด ๆ