หน้าหลัก

ENT Series

NEW

ซีรี่ส์กล้องส่องสำหรับโสตศอนาสิก (Ear, Nose, Throat - ENT) ของ FUJIFILM ช่วยให้การสังเกตการวินิจฉัยและการรักษาที่ดีขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ER- 530S2

ทิศทางการดู

0° (มุมมองไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

90°

ช่วงการสังเกตการณ์

3-50 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

2.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่ยืดหยุ่น

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 130° / ลง 130°

ความยาวในการทํางาน

300 มม. 

ความยาวทั้งหมด 

553 มม. 

  • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวิดีโอส่องตรวจภายใน Rhino-laryngo

ER-530T

ทิศทางการดู

0° (มุมมองไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ช่วงการสังเกตการณ์

2-50 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

5.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่ยืดหยุ่น

4.9 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 130° / ลง 130°

ความยาวในการทํางาน

400 มม.

ความยาวทั้งหมด 

670 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางปากคีมคีบ

2.0 มม.

  • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวิดีโอส่องตรวจภายใน Rhino-laryngo