หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscope)

NEW

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนบนพร้อมคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EG-760R

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

มี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-760Z

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: 140°
ใกล้ที่สุด: 56°

ระยะการสังเกตการณ์

1.5-100 มม.
ปกติ: 3-100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5-2.5 มม.
 

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

มี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-760CT

ทิศทาง มุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

10.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

10.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

มี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-740N

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.4 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

ไม่มี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-720R

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

9.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ความยาวในการทํางาน

1,100 มม.

ความยาวรวม

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-600WR

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

มี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-600ZW

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: 140° / ใกล้ที่สุด: 56°

ระยะการสังเกตการณ์

1.5-100 มม.
ปกติ: 3-100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5-2.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อ

9.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-580RD

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อ

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 120°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-580NW2

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.4 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 38805
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน

EG-530WR

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

4-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

ไม่มี

EG-530CT

ทิศทางมุมมอง

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

10.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

10.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 90°
ขวา 100° / ซ้าย 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

ระบบฉีดน้ำ

มี