หน้าหลัก

ปั๊มอินซัฟฟเลเตอร์ (Insufflator)

พันธมิตร NEW

Fujifilm FM134 ภูมิใจเสนอหน้าจอสัมผัสแบบสีที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ปั๊มอินซัฟฟเลเตอร์มีระบบระบายความดันและเซ็นเซอร์ของเหลวในตัว 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

FM134, อินซัฟฟเลเตอร์ ขนาด 50 ลิตร

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

100-240 V~

ฟิวส์หลัก 

T 3.15 A H 250 V

ความถี่

50-60 Hz

การใช้พลังงานสูงสุด

150 VA

การใช้กระแสไฟฟ้า

100 V~ 60 Hz: 0.45 A (US, UK, CA: 0.45 A)

240 V~ 50 Hz: 0.25 A (US, UK, CA: 0.25 A)

คลาสการป้องกัน

I

ระดับการป้องกัน

ประเภท BF

การป้องกันความชื้น

IP21

ขนาด (ก × ส × ล)

380 x 142 x 370 มม.

น้ำหนัก

ประมาณ 10 กก./22 ปอนด์

สภาวะการทำงาน

10-40 °C/50-104 °F

ความชื้นสัมพัทธ์ 30-75%

แรงดันบรรยากาศ 700 - 1060 hPa

ความสูงการใช้งานสูงสุด

3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

สภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง

-20 ถึง +60 °C /-4 ถึง +140 °F

ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 85%

ตัวกลางเป่าลม

CO2 เกรดทางการแพทย์

แรงดันเอาต์พุตสูงสุด

75 มิลลิเมตรปรอท (1 มิลลิเมตรปรอท = 1.33 มิลลิบาร์ = 133 ปาสกาล)

แรงดันการจ่ายก๊าซสูงสุด

80 บาร์/1160 PSI

ขวด: 15 บาร์/218 PSI

ก๊าซที่ใช้ในครัวเรือน: 3.4 บาร์/50 PSI

การไหลของก๊าซสูงสุด

คนไข้โรคอ้วน : 50 ลิตร/นาที

มาตรฐาน : 40 ลิตร/นาที 

เด็ก : 20 ลิตร/นาที

การฮาร์เวสต์หลอดเลือด : 10 ลิตร/นาที

ช่วงแรงดัน

1-20 มิลลิเมตรปรอท (เด็ก/การฮาร์เวสต์หลอดเลือด)

1-30 มิลลิเมตรปรอท (มาตรฐาน/คนไข้โรคอ้วน)

ความละเอียดการแสดงผลแรงดัน

1 มิลลิเมตรปรอท

ความละเอียดการแสดงผลการไหลของก๊าซ

1 ลิตร/นาที (มาตรฐาน/คนไข้โรคอ้วน/การฮาร์เวสต์หลอดเลือด/เด็ก อยู่ในช่วง 2 ถึง 20 ลิตร/นาที) 0.1 ลิตร/นาที (เด็กอยู่ในช่วง 0 ถึง 1.9 ลิตร/นาที)

ความละเอียดการแสดงผลปริมาตร

อยู่ในช่วง 0 ถึง 9.9 ลิตร ความละเอียด = 0.1 li

อยู่ในช่วง 10 ถึง 999 ลิตร ความละเอียด = 1 li

การเชื่อมต่อ/พอร์ต : อินเตอร์เฟซบริการ

อุปกรณ์เสริม

 • ชุด ท่อ สําหรับ การชะล้าง T0506-01 แบบใช้แล้วทิ้ง 
 • ชุด ท่อ สําหรับ การชะล้าง นํากลับมาใช้ใหม่ได้ การใช้งาน 20 ครั้ง
 • ชุด ท่อ คนไข้ ระหว่างวัน T0500-01 สําหรับ การชะล้าง แบบใช้แล้วทิ้ง*
 • ชุด ระหว่างวัน สำหรับ การชะล้าง แบบใช้แล้วทิ้ง*
 • ชุด  ท่อ T0502-01 สำหรับ การดูด แบบใช้แล้วทิ้ง
 • ชุด  ท่อ T0503-01 สำหรับ การดูด ตัวเชื่อมต่อ 2 ตัว แบบใช้แล้วทิ้ง
 • ชุด ท่อ T0504-01 สำหรับ สุญญากาศ รวม ฟิลเตอร์ แบบใช้แล้วทิ้ง
 • ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ  01 สัญญาณ LAP, ARTHRO, HYS และ URO
 • ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ  T0551-01 สัญญาณ LAP
 • ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ  T0552-01 สัญญาณ ARTHRO
 • ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ  T0553-01 สัญญาณ HYS ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ  T0554-01 สัญญาณ URO
 • สเกล  ปริมาตร ที่แตกต่างกัน Z0223-01 สําหรับ HYS และ URO
 • สวิตช์ เท้าเหยียบ Z0540-01 2 แป้นเหยียบ