หน้าหลัก

Synapse® 3D

NEW

นําเสนอโซลูชันการวิเคราะห์แบบ 3D ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการถ่ายภาพของ Fujifilm

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

Synapse 3D มีการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งทำให้เกิดซอฟต์แวร์การสร้างภาพขั้นสูงที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับทุกองค์กรและพร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจด้านการถ่ายภาพที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนําเสนอความสามารถในการปรับขนาดภายใน ความสามารถในการทํางานร่วมกัน และตัวเลือกเทคโนโลยีร่วมสมัยที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น ตลอดจนความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ

คุณลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Synapse 3D:

 • การแสดงผลภาพตามเซิร์ฟเวอร์:
  • ลดข้อกำหนดความต้องการของลูกค้า (เวิร์กสเตชัน) ลง ทําให้ไม่ต้องรับการสนับสนุนด้านไอทีมากนัก
  • ใช้ประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเตรียมภาพสําหรับการแสดงผลอย่างเต็มที่
  • ใช้แบนด์วิธด้านเซิร์ฟเวอร์ที่กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเว็บและซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับองค์กร
 • การกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่ปรับขนาดได้พร้อมแพลตฟอร์มที่รองรับเซิร์ฟเวอร์จริงและเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 • ความสามารถในการ pre-caching และ pre-rendering อัตโนมัติที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ภาพที่เร็วขึ้น
 • แอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ thin-client เพื่อลดการใช้แบนด์วิธ
 • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Zero-download สําหรับการเข้าถึงและแบ่งปันสแนปช็อต 3D (เช่น "สถานะงาน")
 • ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหน่วยความจําที่จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อใช้แอปพลิเคชันที่ต้องการกําลังการประมวลผลมากขึ้น ผู้ใช้จึงไม่ประสบกับข้อจํากัดด้านทรัพยากร
 • เข้าถึงได้ด้วยคลิกเดียวจาก Synapse Radiology หรือ Cardiology PACS
 • การกําหนดลักษณะสําหรับผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง:
  • สามารถคัดลอกและแบ่งปันเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกัน
  • ติดตามผู้ใช้ไปยัง Synapse Radiology หรือ Cardiology PACS ใด ๆ
 • การรวมที่แน่นหนากว่ากับ PACS ของ Synapse Radiology (เวอร์ชัน 5.x):
  • เปิดใช้งานแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • เรียกใช้ตัวเลือก 3D ภายใน PACS Viewer
  • คืนค่าสถานะงาน Synapse 3D ใน PACS Viewer
  • ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว
  • แบ่งปันฐานข้อมูลร่วม (สําหรับรายการผู้ป่วยที่ซิงโครไนซ์)

เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทํางานด้วยเครื่องมือวินิจฉัยขั้นสูงของ SYNAPSE 3D สําหรับรังสีวิทยา SYNAPSE 3D รวมเข้ากับ SYNAPSE PACS อย่างสมบูรณ์ด้วยการเข้าถึงแบบคลิกเดียวและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน SYNAPSE 3D ให้ความสามารถของ thin client ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนและเป็นจริงได้ และทํางานได้ทั้งบนเว็บและระดับองค์กร แอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณต้องการมีอยู่ในเวิร์กสเตชันใด ๆ ที่ใช้ SYNAPSE

SYNAPSE 3D ได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมจากบรรดาแพทย์ เพื่อสนับสนุนขั้นตอนการทํางานที่เข้าใจง่ายและสมเหตุสมผลสําหรับนักรังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ และแพทย์อื่น ๆ คุณภาพของ SYNAPSE 3D นั้นไม่มีใครเทียบได้ โดยมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการระบุด้วยความแม่นยําในระดับสูงโดยอัตโนมัติ และสามารถทําการผลิตซ้ำได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

SYNAPSE 3D มาพร้อมกับคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งใช้งานได้จริงทั้งด้านรังสีวิทยาและด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ มากมาย ทําให้คุณได้ภาพ 3D ที่คมชัดอย่างไม่น่าเชื่อสําหรับการตรวจสอบทุกประเภท