หน้าหลัก

SonoSite M-Turbo

NEW

อุปกรณ์พกพาความละเอียดสูงสําหรับการคัดกรองที่หลากหลาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

C60xi

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

C8x

NEW

การใช้งาน
ต่อมลูกหมาก ทวารหนัก

แบนด์วิธ
8-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
11.5 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

HFL38x

NEW

การใช้งาน
CIMT กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท หลอดเลือด หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

HFL50x

NEW

การใช้งาน
เต้านม กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท

แบนด์วิธ
15-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

ICTx

NEW

การใช้งาน
นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
8-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
13 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

L25x

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

L38xi

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
10-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
9 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

P10x

NEW

การใช้งาน
ศีรษะทารกแรกเกิด

แบนด์วิธ
8-4 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
14 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

P21x

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา สูติศาสตร์ TCD

แบนด์วิธ
5-1 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
35 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

SLAx

NEW

การใช้งาน
กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ผิวตื้น หลอดเลือด หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

TEExi

NEW

การใช้งาน
วิทยาโรคหัวใจสําหรับผู้ใหญ่

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
18 ซม.