หน้าหลัก

SonoSite iViz

NEW เลิกผลิตแล้ว

อุปกรณ์แท็บเล็ตที่แข็งแกร่ง ความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้วที่สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า