หน้าหลัก

SonoSite X-Porte

NEW

อุปกรณ์แบบครบวงจร พร้อมคุณสมบัติการใช้งานที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติขั้นสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

C35xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท กระดูกสันหลัง

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

C60xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

D2xp

NEW

การใช้งาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

แบนด์วิธ
2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
N/A

HFL38xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง เต้านม ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

HFL50xp

NEW

การใช้งาน
เต้านม กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท

แบนด์วิธ
15-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

HSL25xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดเวชภัณฑ์

ICTxp

NEW

การใช้งาน
นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
9-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

L25xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

L38xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
10-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
9 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

p10xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา (CW) ทารกแรกเกิด

แบนด์วิธ
8-4 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

rP19xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา ปอด สูติศาสตร์ เนื้องอกชนิดไม่เรื้อรัง

แบนด์วิธ
เฟส 5-1 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
35 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

TEExp

NEW

การใช้งาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
18 ซม.