หน้าหลัก

Sonosite PX

เครื่องอัลตร้าซาวด์ ณ จุดเกิดเหตุ/จุดดูแล ที่ให้เทคโนโลยีภาพชัดเจน และ ทันสมัยที่สุด ที่ Fujifilm Sonosite เคยมีมา

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

L15-4 ใช้สำหรับเส้นประสาท,interscalene

P5-1ใช้สำหรับหัวใจ

P5-1 ใช้สำหรับช่องท้อง

L15-4 ใช้สำหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, เอ็น

L15-4 ใช้สำหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ข้อศอก ,ปุ่มกระดูก

C5-1 ใช้สำหรับสูติ