หน้าหลัก

Sonosite PX

เครื่องอัลตร้าซาวด์ ณ จุดเกิดเหตุ/จุดดูแล ที่ให้เทคโนโลยีภาพชัดเจน และ ทันสมัยที่สุด ที่ Fujifilm Sonosite เคยมีมา

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า