หน้าหลัก

การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

FCR (การถ่ายภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ Fuji) ของ Fujifilm เป็นระบบภาพรังสีเอ็กซ์แปลงเป็นดิจิทัลแห่งแรกในโลก ระบบสําหรับสร้างภาพรังสีเอ็กซ์ความละเอียดสูงที่มีรังสีต่ำ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์