หน้าหลัก

โปรแกรม QC การเอกซเรย์เต้านมของ FUJIFILM

NEW

เครื่องมือสําหรับการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์ระบบการเอกซเรย์เต้านมจากส่วนกลาง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สําหรับการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

โปรแกรมนี้ประกอบด้วย "FCR 1 Shot Phantom M Plus" และ "ซอฟต์แวร์/หนังสือคู่มือ QC การเอ็กซเรย์เต้านม FCR" สุดพิเศษ

เมื่อใช้ "FCR 1 Shot Phantom M Plus" สามารถดําเนินการทดสอบเชิงปริมาณรายวันกับรายการทดสอบได้ 10 รายการด้วยการฉายรังสีครั้งเดียว ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ระบบได้อย่างกว้างขวางในเวลาค่อนข้างสั้น*1 "ซอฟต์แวร์ QC การเอ็กซเรย์เต้านม FCR" ที่ออกแบบมาเพื่อดําเนินการ QC เป็นระยะ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการบันทึกการทดสอบ QC ถูกติดตั้งบนคอนโซลที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม FCR "หนังสือคู่มือโปรแกรม QC การเอ็กซเรย์เต้านม FCR" ให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดสําหรับการควบคุมคุณภาพ คําอธิบายทางเทคนิค และข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโปรแกรม QC นี้

 • *1 ประมาณ 10 นาทีในห้องปฏิบัติการ FUJIFILM เปรียบเทียบกับ 5 ชั่วโมง (โดยประมาณ) โดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน IEC

การตั้งค่า 1 Shot Phantom บนอุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม

1 Shot Phantom

ขนาด : 263 มม. (ก) x 198 มม. (ล) x 24 มม. (ส)

รายการทดสอบของ 1 Shot Phantom

 1. เนื้อเยื่อที่พลาดไปที่ด้านผนังทรวงอก
 2. CNR
 3. ความไวของระบบ
 4. การบิดเบือนเชิงเรขาคณิต
 5. สิ่งแปลกปลอมในระบบ (ภาพทั้งหมด)
 6. ความสม่ำเสมอ
 7. ช่วงไดนามิก
 8. ความละเอียดเชิงพื้นที่
 9. LCD
 10. คุณภาพเชิงเส้น/ลําแสง
 • * โปรดติดต่อบริษัทสาขา / ผู้จัดจําหน่ายสําหรับระบบที่มีอยู่