หน้าหลัก

DRYPIX Lite

NEW

เครื่องสร้างภาพแบบแห้งขนาดเล็กสําหรับตั้งโต๊ะเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

 • เครื่องสร้างภาพแบบตั้งโต๊ะแนวคิดใหม่
 • รองรับฟิล์มหลายขนาด
 • สามารถขยายเป็นสองแมกกาซีน

ข้อมูลจําเพาะพื้นฐาน

ส่วนประกอบมาตรฐาน

เครื่องสร้างภาพทางการแพทย์แบบแห้ง Fuji DRYPIX Lite (รุ่น: DRYPIX 2000)

วิธีการบันทึก

ส่วนหัวเทอร์มัลถ่ายเทความร้อนในขณะที่สัมผัสกับฟิล์มแบบเทอร์มัล

ฟิล์มที่ใช้ได้

ฟิล์มทางการแพทย์แบบแห้ง Fuji
DI-HT 35 × 43 (14 × 17), 26 × 36, 25 × 30 (10 × 12), 20 × 25 (8 × 10)

โหลดฟิล์ม

โหลดฟิล์มขณะมีแสงสว่าง

แมกกาซีนฟิล์ม

สูงสุด 2 แมกกาซีน

สูงสุด 2 แมกกาซีน

ความสามารถในการประมวลผล

ขนาดพิกเซล

84.7 ไมโครเมตร (300 dpi)

ลำดับชั้นการบันทึก
12 บิต
หน่วยความจําภาพ

1 กิกะไบต์

การปรับความเข้ม

อัตโนมัติ

ช่องสัญญาณอินพุต

อินพุตเครือข่าย DICOM × 1 ช่องเท่านั้น

ลักษณะทางกายภาพ

ขนาดภายนอก (ก x ล x ส)

530 x 590 x 365 มม. (21 x 23 x 14") พร้อมแมกกาซีนขนาดใหญ่/

530 x 470 x 365 มม. (21 x 19 x 14") พร้อมแมกกาซีนขนาดเล็ก

*สูงขึ้น 180 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับป้อนแผ่น

น้ำหนัก

32 กก. (71 ปอนด์) / 43 กก. (95 ปอนด์) พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับป้อนแผ่น

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC100-240V / เฟส: เดี่ยว / ความถี่: 50-60Hz
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5-2A

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิ

15-30°C

ความชื้น

40 -70% RH (ที่ 15°C) ถึง 15-70% RH (ที่ 30°C) (ไม่มีการควบแน่นของน้ำ)

ตัวเลือก

 • อุปกรณ์เสริมสำหรับป้อนแผ่น (*ไม่รวมแมกกาซีน [ซื้อแยกต่างหาก] )
 • ชุดติดตั้งยานพาหนะ
 • รถเข็น (*รถเข็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ UL)
 • แมกกาซีนขนาดใหญ่
 • แมกกาซีนขนาดเล็ก
 • * DRYPIX Lite ไม่ได้มาพร้อมกับแมกกาซีนโดยมาตรฐาน ต้องซื้อแมกกาซีนแยกต่างหาก
 • * แมกกาซีนขนาดใหญ่สามารถรองรับฟิล์มขนาด 35 × 43 (14 × 17) เท่านั้น
 • * แมกกาซีนขนาดเล็กสามารถรองรับฟิล์มขนาด 26 × 36, 25 × 30 (10 × 12) หรือ 20 × 25 (8 × 10)
 • * ในการตั้งค่าขนาดของฟิล์มตามขนาดที่คุณต้องการ ต้องติดต่อบุคลากรผู้ให้บริการของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือ
 • * เมื่อตั้งค่าแมกกาซีนเป็นขนาดฟิล์มแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นได้ด้วยตนเอง
 • * ขนาดของฟิล์มที่ระบุข้างต้นจําเป็นต้องใช้แมกกาซีนที่เกี่ยวข้องตามที่ต้องการ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : DRYPIX Lite (ชื่อรุ่น : DPX 2000)