หน้าหลัก

สถานีงานวินิจฉัย

AMULET BellusⅡ

NEW

สถานีงานวินิจฉัยภาพหลายรูปแบบ จะแสดงภาพเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลความละเอียดสูงพร้อมฟังก์ชันการทํางานที่ยอดเยี่ยมมากมาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สถานีงานเอกซเรย์เต้านมอัจฉริยะเพื่อขั้นตอนการทํางานที่คล่องตัวและการวินิจฉัยที่แม่นยํา

การเอกซเรย์เต้านม (2D/โทโมซินเทซิส/การเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้า)

สนับสนุนผู้ใช้ในการดําเนินการวินิจฉัยด้วยเกณฑ์วิธีการอ่านที่ปรับให้เหมาะกับการวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านมและการแสดงผลภาพที่ราบรื่น การปรับแต่งสําหรับเกณฑ์วิธีการอ่านรวมถึงการกําหนดค่าสําหรับการเปรียบเทียบภาพปัจจุบันและก่อนหน้า และสําหรับ S-View ที่สังเคราะห์จากภาพโทโมซินเทซิสของ AMULET Innovality

รูปแบบการถ่ายภาพ

สามารถดึงค่าสําหรับ ROI และการวัดรังสีเอกซเรย์ได้จากข้อมูลในรูปแบบการถ่ายภาพแต่ละรูปแบบ

ROI (ขอบเขตที่สนใจ)

เส้นโค้งความเข้มของเวลา

มาตราส่วน

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์

ฟังก์ชันสแนปช็อต: เงื่อนไขการแสดงผล ลําดับ และปัจจัยมาตราส่วนของแต่ละภาพสามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และแสดงใหม่ในเงื่อนไขเดียวกัน

ฟังก์ชันอื่น ๆ

เลขที่ ข้อบ่งชี้ ปริมาณ
1 ไฟล์ ตรวจสอบว่ามีภาพที่ตรวจสอบอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
2 ป้องกัน ทําเครื่องหมายที่ภาพหากไม่ต้องการให้ย้ายหรือลบ
3 รายงาน ตรวจสอบว่ามีรายงานอยู่หรือไม่
4 การศึกษา วันที่ตรวจ
5 รหัส รหัสคนไข้
6 ชื่อ ชื่อของคนไข้ (ชื่อแรก ชื่อกลาง และนามสกุล)
7 เพศ เพศของคนไข้
8 รูปแบบ ประเภทของรูปแบบ
9 สถานะรายงาน สถานะของรายงาน
10 เลขบัญชี เลขทะเบียน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : AMULET BellusII (ชื่อรุ่น : MIS-1000)