หน้าหลัก

FCR PROFECT CS Plus

NEW

ระบบ FCR  ความละเอียดสูงสําหรับการเอกซเรย์เต้านมพร้อมตัวเลือกการประมวลผลภาพจํานวนมาก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

เทคโนโลยีการอ่านแบบสองด้าน

เทคโนโลยีการอ่านแผ่นเพลตถ่ายภาพ (IP) แบบสองด้าน ช่วยให้สามารถใช้ชั้นฟอสฟอร์ที่หนาขึ้นบนฐานโปร่งใสได้ ดังนั้นจึงเพิ่ม DQE (ประสิทธิภาพการตรวจจับรังสี) โดยการรวบรวมการปล่อยรังสีจากทั้งสองด้านของ IP

ภาพที่มีความเที่ยงตรงสูงสําหรับความต้องการที่หลากหลาย

เทคโนโลยีการอ่านแบบสองด้านของ Fujifilm ทำให้ได้ค่า DQE สูง โดยมีการแผ่ปริมาณรังสีต่ำส่งผลให้ FCR PROFECT CS Plus และ FCR PROFECT ONE Plus ช่วยบรรเทาภาระของคนไข้ในระหว่างการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์ การอ่านภาพความละเอียดสูงพร้อมระดับการสุ่มตัวอย่าง 20 พิกเซล/มม. ให้ภาพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในขอบเขตการวินิจฉัยที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FUJIFILM (Image IntelligenceTM)

ตัวอย่างเช่น เหมาะสําหรับบริเวณวินิจฉัยที่ต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงแม้ว่าจะมีการฉายรังสีในปริมาณต่ำ เช่น การเอกซเรย์เต้านม กุมารเวชศาสตร์ การติดตามผล และการทดสอบโดยใช้หลอดสวน

FCR อเนกประสงค์

ขณะนี้ซีรีส์ FCR Plus ช่วยให้สามารถประมวลผลการฉายรังสีแบบ แพนโทโมกราฟีได้แล้ว*1 (15 × 30 ซม.) นอกเหนือจากการฉายรังสีแบบมาตรฐานและแบบมุมมองยาว ทําให้สามารถดําเนินการตรวจวินิจฉัยได้หลากหลายยิ่งขึ้น

  • *1 IP ขนาด 15 × 30 ซม. ต้องใช้อะแดปเตอร์ IP เสริม

การประมวลผลภาพที่ดีขึ้น

“Image IntelligenceTM” ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพดิจิทัลที่ทันสมัยผ่านคอนโซลของ Fujifilm ช่วยประมวลผลข้อมูลภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย

[FNC] การควบคุมสัญญาณรบกวนแบบยืดหยุ่น

ให้ภาพที่ไม่หยาบโดยการแยกและยับยั้งสัญญาณรบกวนเป็นวิธีการหลัก

[GPR] การลบลายเส้นกริด

ขจัดลายเส้นกริดแบบคงที่ ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้เกิดลายมัวเร ส่งผลให้การวินิจฉัยง่ายขึ้น

[MFP*2] การประมวลผลหลายความถี่

ปรับปรุงภาพ FCR ขอบเขตการวินิจฉัยทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุง ยกเว้นส่วนสัญญาณรบกวน

[PEM] กระบวนการปรับปรุงรูปแบบสําหรับการเอกซเรย์เต้านม

ในฐานะซอฟต์แวร์ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับการถ่ายภาพการเอกซเรย์เต้านมแล้ว กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ PEM จะปรับปรุงความชัดเจนของการมีแคลเซียมเกาะในระดับไมโคร

 

  • *2 ฟังก์ชันเสริมสําหรับ CONSOLE ADVANCE และคอนโซล CR

การกำหนดค่าระบบ

การกําหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้งานที่หลากหลายทําให้ขั้นตอนการทํางานราบรื่น

โปรแกรม QC การเอกซเรย์เต้านม

โปรแกรม QC การเอกซเรย์เต้านมของ Fujifilm เป็นโปรแกรมควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะที่ใช้กับระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลของ FUJIFILM โปรแกรมนี้ช่วยให้ระบบรักษาคุณภาพของภาพให้คงที่สําหรับทั้งการสกรีนและการวินิจฉัย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : FCR PROFECT CS Plus (ชื่อรุ่น : CR IR 363)