หน้าหลัก

ฟูจิฟิล์มเดินหน้าจัดโครงการเรียนรู้ทางการถ่ายภาพสำหรับเด็ก “Fujifilm Junior Photographer” เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างจินตนาการผ่านภาพถ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมษายน 28, 2019

เมษายน 28, 2562

  โครงการ “Fujifilm Junior Photographer” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายภาพสำหรับเด็ก ที่ทางบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสการเรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้น ทักษะการใช้กล้องและฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแบบที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและศักยภาพทางความคิดทั้งด้าน IQ และ EQ ผ่านทางการถ่ายภาพ เด็กๆ ยังได้ยังฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเฝ้าสังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในขณะถ่ายภาพ

        กิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้การถ่ายภาพออกเป็น 3 ฐาน เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนไหวพริบ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และรวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพถ่าย โดยมีคุณวีรพงษ์ ชปารังษี จาก Shutter V มาเป็นวิทยากร เด็กๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้องเพื่อนำมาถ่ายภาพในมุมมองแบบที่ต้องการตามจินตนาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวทางฟูจิฟิล์มได้มีจัดต่อเนื่องเพิ่มอีก 3 คอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Shutter V studio เบอร์โทร 081-753-1485 หรือ https://www.facebook.com/ShutterVJR.Photographer/