หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 1, 2022

FUJIFILM แน่วแน่ด้านการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวไทย

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำการเป็น No.1 Total Medical Imaging Solutions โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ไม่เพียงแค่สามารถช่วยเหลือปัญหาทางสุขภาพของสังคมไทย แต่ยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องอัลตราซาวนด์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล และยังมีเครื่อง CT Scan และ MRI ของ Fujifilm Healthcare Corporation บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพของ Hitachi Healthcare ในปี 2021 อีกทั้ง ฟูจิฟิล์มยังตอกย้ำวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชั่นทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้งผ่านแคมแปญ NEVER STOP

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของภาวะโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ฟูจิฟิล์มในฐานะบริษัททางการแพทย์อย่างครบวงจร จึงได้ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยกระบวนการป้องกัน (Prevention) การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการรักษา (Treatment) โดยในด้านการป้องกัน ฟูจิฟิล์มคิดค้นและผลิต FUJIFILM COVID-19 Ag Test ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 (Professional use) และ Hydro Ag+ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ด้านการวินิจฉัยโรค ฟูจิฟิล์มนำ “REiLI” เทคโนโลยี AI ทางการแพทย์เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของ FDR Nano เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลในการตรวจหาความผิดปกติของปอดและภาวะปอดติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และในด้านการรักษา ฟูจิฟิล์มคิดค้นและผลิต Avigan ยาต้านเชื้อไวรัส ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาและต้านเชื้อไวรัสโควิด-19