Türkiye

Küresel marka çalışması kampanyası

ASLA DURMA

KENDİMİZİ VE DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRMEK

Girdiğimiz her sektörle birlikte, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için bilgimiz, uzmanlığımız ve kaynaklarımızdan yararlanmayı ve onları gereken biçimde uyarlamayı öğrendik. 
Daha sağlıklı bir dünya ve daha sürdürülebilir bir toplum için yenilikler yapmak söz konusu olduğunda, ASLA DURMAYACAĞIZ.

Toplumsal sorunları çözmek için

Fujifilm, ürünler, hizmetler ve teknolojik gelişimde inovasyon yoluyla geniş bir iş alanı yelpazesinde yeni değerler yaratarak toplumsal zorluklar karşısında katkı sunacaktır.

Sağlık Hizmetleri

Kapsamlı bir sağlık hizmetleri şirketi olarak daha sağlıklı bir dünya için yenilikler yapmaktayız.

[画像] Sağlık Hizmetleri
Malzemeler

Malzemeler alanında, kaynak geri dönüşümünü teşvik etmek ve iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirmek gibi çevresel konular üzerinde çalışmaktayız.

[画像] Malzemeler
İş İnovasyonu

Çok işlevli yazıcı için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak işinize inovasyon katıyoruz.

* Fujifilm Business Innovation Corp., iş inovasyonu alanında iş geliştirmektedir.

[画像]İş İnovasyonu
Görüntüleme
 

Fotoğraflar aracılığıyla çeşitli anıları ve olayları somut hale getiriyor, hayatların duygusal olarak zenginleşmesine, insanlar arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

[画像] Görüntüleme