Türkiye

ASLA DURMA

Sağlık Hizmetleri

Sağlık, insanların aklında en önemli yeri teşkil eden konulardan biridir. Herkesin tıbbi hizmetlere erişebileceği bir tıbbi altyapı oluşturmak, tıbbi bakım kalitesinde iyileşmeyi desteklemek, hastalığın önlenmesine ve erken tespitine önem vererek sağlığı ilk sıraya koyan bir toplum meydana getirmek zorunludur. Fujifilm, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1936 yılında röntgen filmleri üretmeye başladı. Bugün, önleme, tanı ve tedaviyi kapsayan çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Daha sağlıklı bir dünya yaratma ve yenilik yapma çabalarımızdan asla geri durmayacağız. Benzersiz teknolojilerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi bir araya getirerek, sağlık hizmetlerini çevreleyen çeşitli sorunlara çözüm getirmeye devam edecek, kalite düzeyini ve insan sağlığını daha da geliştirmeye katkıda bulunacağız.

HASTALIĞIN ERKEN TESPİTİ

Hastalığın erken tespiti

En yeni tanı amaçlı görüntüleme ve yapay zeka teknolojilerinden tüm yönleriyle yararlanarak tıbbın geleceğine öncülük etmek.

Görsel Arşivleme ve İletişim Sistemlerimiz (PACS), çeşitli tıbbi tanı amaçlı görüntüleme cihazlarından elde edilen büyük miktarda veriyi merkezi olarak yöneterek ve analiz ederek, tıp uzmanlarını hızlı ve doğru tanılar koyma konusunda uzun süredir desteklemektedir.

Tanı amaçlı ekipman serimizi desteklemek ve daha da geniş bir ürün portföyünü hayata geçirmek üzere yeni BT ve MRG sistemleri ekledik. Tıbbi kurumlardaki çeşitli tanı amaçlı ekipmanları PACS ile ilişkilendirerek, en gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanıp doktorları tanı konusunda daha yüksek düzeyde destekleyeceğiz.

Tanı amaçlı görüntülemeye yönelik yenilikçi çözümlerle insanların sağlığına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

KARŞILANMAMIŞ TİBBİ İHTİYAÇLARLA MÜCADELE

Bulaşıcı hastalıklarla ve diğer karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarla mücadele

Bulaşıcı hastalıklarla ve karşılanmamış diğer tıbbi ihtiyaçlarla mücadelede nanoteknoloji ve diğer tescilli teknolojilerdeki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz.

Bulaşıcı hastalıklarla ve karşılanmamış diğer tıbbi ihtiyaçlarla mücadelede nanoteknoloji ve diğer tescilli teknolojilerdeki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz.

Ayrıca ilaç ve aşıların geliştirilmesi için gerekli olan kritik ham maddeleri sağlayarak ortaklarımızın tıbbi ilerlemesine katkıda bulunuyor; modern teknolojilerimizi ve tesislerimizi kullanarak ilaç müşterilerimize sözleşme geliştirme ve üretim hizmetleri sağlıyoruz.