Türkiye
SE-128 AA

Baskı Kafaları

SE-128 AA

Çok çeşitli baskı uygulamaları için üstün performanslı, 128 kanallı mürekkep püskürtmeli ateşleme sistemi. 900 dpi'ye kadar çözünürlüklerde kullanılmak üzere 30 pikolitre damla boyutu iletmek için kalibre edilmiştir.