Türkiye
[photo] Ortada COMFOGUARD metni ve altta spesifik UV dalga boyu blok malzeme metni bulunan çok renkli ince kenarlı iç içe daireler

Spesifik UV dalga boyu (280-400 nm) blok malzeme.

COMFOGUARD-UV

NEW

Ultraviyole ışığı daha az renkli malzemeyle engelleyin

[image] Geleneksel Ultraviyole Emici ve Comfoguard UV’nin çalışma verileri karşılaştırması

Ozon tabakası aracılığıyla yere ulaşan ultraviyole ışık 280nm ile 400nm arasındadır. 280nm ila 320nm aralığı UVB, 320nm ila 400nm aralığı ise UVA olarak adlandırılır. FujiFilm, UVA içinde 370nm ile 400nm arasındaki ultraviyole ışığını "Derin UVA" olarak tanımlar.

Bu ultraviyole ışık ciltte güneş yanığına ve kırışıklara neden olarak esnekliği bozar ve cilt yaşlanmasını hızlandırır. Özel olarak, Derin UVA, insan cildinin derinlerine ulaştığından daha fazla etkiye sahiptir.

Geleneksel ultraviyole emici, kesme aralığını uzun dalga boylarına kadar kaplarken güçlü bir renkli etkiye sahiptir. Daha az renkli malzeme ile nispeten engellenebilen aralık, esas olarak 280nm ila 370nm aralığındandır. Ancak, FujiFilm'den COMFOGUARD-UV, 370nm ile 400nm arasında değişen ultraviyole ışığın tümünü başarılı bir şekilde bloke eder ve aynı zamanda malzemenin düşük renk seviyesini de gerçekleştirir.

[image] Comfoguard'ın ultraviyole ışıkları (nm cinsinden) daha az renkli bir malzemeyle nasıl engellediğine ilişkin 3D görüntüsü

Daha az renkli malzeme gerçekleştirme mekanizması

[çizelge] nm cinsinden COMFOGUARD ve Geleneksel ultraviyole emiciler iletimi ve dalga boyu ölçümleri

Geleneksel ultraviyole emici kullanılarak ultraviyole ışığı 400nm maksimum değere kadar kesildiğinde, çok fazla görünür ışık da istemeden engellenerek renk derecesini artırır.

Ancak COMFOGUARD-UV, görünür ışığı gereksiz yere kesmeden gerekli engelleme performansını elde edebilir; bu nedenle radyasyonu 400nm kadar keserken geleneksel yöntemden daha düşük bir renk derecesi sağlar.

Özellik Noktaları

  • UVA/Mavi ışık kesimi (< 440nm) ve Daha Az Renkli (UV-001,002,008)
  • DeepUVA kesilme ve Yüksek ışık direnci (UV-011

İletim Spektrumu

[grafik] Geçirgenlik (%) ve dalga boyu (nm) cinsinden ölçülmüş -UV-001, -002, -008, -011 düzeylerini gösteren İletim Spektrumu

Fiziksel Özellikler

Ürün No.

Kesme
Dalga boyu
(nm)

Erime
Noktası
(℃)

Görünüm

Isı direnci
TG-DTA
%5 Ağırlık kaybı
sıcaklık (℃)

Çözünürlük
(g/100 mL)

Ekleme Yöntemi

Özellik
Puanlar

UV-001

< 380

308

Toz

330

< 1 (Organik solvent)
< 1 (Su)

- PET veya PC ile karıştırma

- Düşük renkli
- Yüksek ısı direnci

UV-002

< 400

62

Toz

269

> 30 (Toluen)
< 1 (Su)

- Üretan veya PE ile karıştırma
- Organik solvent veya bağlayıcıda çözünür

- Düşük renkli
- Organik solvent için yüksek çözünürlük

UV-008

< 420

332

Toz

342

< 1 (Organik solvent)
< 1 (Su)

- PET veya PC ile karıştırma

- Düşük renkli
- Yüksek ısı direnci

UV-011

< 400

249

Toz

340

> 1 (MeOH)
> 1 (EtOH)
< 1 (Su)

- Sol-gel solüsyonda çözünme

- Yüksek ışık direnci
- Silan kuplaj maddesi ile reaksiyona girme