Türkiye

Destek

Sudan hasar görmüş negatiflerin Gümüş Halojenür Fotoğraf Temizleme tekniğiyle temizlenmesi

Suya, çamura, kuma batma nedeniyle hasar görmüş renkli negatif filmler için

  1. Geliştirilmiş negatif filmin yarı saydam bir plastik film klasöründe saklanması durumunda ve içindeki negatif filmde çok az hasar varsa, fotoğraf baskılarını kolayca yeniden oluşturabilirsiniz.
  2. Her bir negatif film tamamen kuruysa yumuşak bir fırça kullanarak yüzeydeki çamuru hafifçe temizleyin. Fırçanız yoksa veya film sadece kısmen kuruysa (veya ıslaksa), doğrudan 3. Adıma geçin. İnce lastik eldivenler taktığınızdan emin olun.
  • * Film klasörleri dar torbalardır ve suyun kaçabileceği bir yol olmadığından içindeki negatif filmin uzun süre ıslak kalması beklenir. Önce bu film klasöründen negatif filmi çıkarmanız (veya ayırmanız) gerekir. Filmi içeren her bir plastik film klasörünü makasla keserek ve suya batırarak bu çalışma daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
  1. Büyük kirleri çıkarmak için filmi veya plastik film klasörünü oda sıcaklığındaki (20-30°C, 68-86°F) sudan geçirin. Yüzey hasar göreceği için fotoğrafı zorlayarak çizmeyin.
  2. Ardından, filmi veya filmin içinde bulunduğu klasörü oda sıcaklığındaki temiz suya batırın.
  3. Film yüzeyine zarar vermemek için her iki tarafını deliklerle tutun ve temizlemek için filmi suyun içinde yavaşça sallayın. Negatif film, film klasörüne yapışırsa kendiliğinden ayrılıncaya kadar suda bekletin ve zorlayarak ayırmaya çalışmadığınızdan emin olun.
  4. Bu gibi durumlarda, filmin görüntü yüzeyinin veya sınırının bir kısmı temiz ve kaybolmuşsa (şeffafsa), bu görüntü bölümünün ciddi hasar gördüğünü gösterir. Film klasöründen sıyırabiliyorsanız, kenarları tutarken hafifçe durulayın ve film yüzeyine dokunmadığınızdan emin olun.
  5. Temizlik bittiğinde temiz soğuk suda durulayın ve fotoğrafın üzerine toz çökmeyecek gölge veya karanlık bir yerde kurumaya bırakın. Filmi kurutmak üzere asmak için bükülmüş ataçları vb. geçirmek için filmin her iki tarafındaki delikleri kullanın veya filmi kurutmak üzere asmak için kenarları tutmak üzere elbise mandallarını veya ataçları kullanın. Filmin kıvrılmasına neden olabileceğinden dolayı saç kurutma makineleri vb. kullanılarak hızlı kurutma önerilmez.