Türkiye

Dijital Patoloji

NEW

Dijital patoloji, basit bir görüntüleme ve değerlendirmeden daha fazlasıdır. Bu, hasta sonuçlarının hızlandırılmış geri dönüşü için görüntü sayısallaştırma ve çözümlerin birlikte çalışabilirliği alanındaki ilerlemelerden yararlanarak vaka yönetiminin kolaylaştırılmasıyla ilgilidir.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Kısmen histopatologlardaki kronik bir eksiklik nedeniyle oluşan kanser vakalarında geri dönüş sürelerini azaltmaya yönelik bir araç olarak dijital patolojiye artan ilgi sonucunda; Inspirata ve Fujifilm'in ilgili teknolojilerinin tamamen tamamlayıcı yapısı, patoloji, radyoloji ve onkoloji arasında teknik bir boşluğu doldurarak hasta bakımında daha bütünleşik ve uzunlamasına bir yaklaşımı kolaylaştırır.

Her iki kuruluşun da müşterilerini desteklemek için proaktif bir şekilde ‘açık’ veya ‘satıcıya bağımlı olmayan’ bir yaklaşımı benimsemiş olması nedeniyle Fujifilm ve Inspirata ortaklığı, Sağlık Hizmetleri kuruluşlarına yalnızca kendileri için uygun teknolojileri kullanma özgürlüğü ve esnekliği sağlamaya yönelik ortak bir taahhütle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kanserlerin daha erken ve daha kesin tanısını kolaylaştırmak ve hasta sonuçlarını ve hayatta kalma oranlarını iyileştirmek için yapay zeka ile birlikte dijital patoloji teknolojileri klinisyenler tarafından kullanılacaktır.

Laboratuvarınız hızlandırılmış tanılara açık mı?

Tıbbi görüntüleme alanındaki sahip olduğu kayda değer uzmanlığı ve büyük sağlık hizmetleri bilgi teknolojisi projelerinin uygulanmasında kanıtlanmış deneyimi ile Fujifilm; Dynamyx™'in Avrupa'da inspirata tarafından dağıtılması ile ilgili haklarını güvence altına almıştır.

Her iki şirket de patoloji, radyoloji ve onkoloji arasında uzun süredir var olan bir teknik boşluğu giderip tamamlayıcı ve tutarlı bir hasta bakım sistemini kolaylaştırarak müşterilere destek olmak amacıyla açık veya üreticiden bağımsız bir yaklaşım benimsemektedir. Bu, Fujifilm aracılığıyla Dynamyx™ lisansını almayı tercih eden her bir European Healthcare System veya Pathology Networks kurumunun doğru laboratuvar ve tanı teknolojileri kombinasyonunu seçebileceği anlamına gelir.

Inspirata’nın sunduğu Dynamyx™, “Açık” Dijital Patoloji Çözümü

Dynamyx™, dünyanın tek gerçekten açık, üreticiden bağımsız, uçtan uca dijital patoloji çözümünü temsil eder.

 • Tercih ettiğiniz laboratuvar ve tanı teknolojileri bileşimini tam uyumluluk içinde güvenle kullanın.
 • Önde gelen ekosistem üreticileriyle ürün entegrasyonları için Dynamyx™ onaylı dijital patoloji iş ortağı programından yararlanın.
 • Bitişik teknolojilere önceden yapılmış ve gelecekte yapılacak olan yatırımların değerini en üst düzeye çıkararak dijitalleşmenin toplam maliyetini azaltın.

Tam Slayt Görüntü Taraması

Dynamyx™, dünyanın önde gelen tam slayt görüntü (WSI) tarayıcı üreticileriyle entegre olarak müşterilerin en önemli kullanım alanlarına, mevcut ve tahmini vaka çıktı hacimlerine ve laboratuvar çalışma alanı ile ilgili düşüncelerine dayalı olarak tercih ettikleri tarayıcı teknolojileri kombinasyonunu elde etmelerine olanak tanır.

Görüntü Analizi Çözümleri

Dynamyx™; müşterilerin Dynamyx™ iş akışındaki ilgili sınıftaki en iyi tam görüntü analiz araçlarını doğrudan kullanabilmelerini sağlayan ürün entegrasyonları, kapsamlı yazılım geliştirme kitleri (SDK) ve açık bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) sunar. Standart olarak çok sayıda tanılama yardımcısına ve iş akışına sahip olmakla birlikte Dynamyx™'in açık mimarisi, yapay zekayı benimseyen bir seç ve karıştır yaklaşımını uyarlamak için kurumun ve laboratuvarın gerekli temele sahip olması anlamına gelir.

Bilgi Sistemleri

Dynamyx™, tanılarını oluşturmak ve raporlamak amacıyla patoloğun gerekli tüm sonuçlara, notlara ve dosya eklerine anında erişmesini sağlamak için Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIMS) ve raporlama sistemi ile kesintisiz iki yönlü bir mesaj alışverişi sağlar.

Tarayıcı Dışı Görüntüleme

Dynamyx™, slayt hazırlama sırasında toplama odasından türetilen makro görüntülerin yüzey kaplamasından, geleneksel bir mikroskopun dijital iş akışına artırılmış gerçeklik yoluyla entegrasyonuna kadar histoloji vakası çalışmalarının zamanında ve güvenli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan tüm ilgili görüntüleme çözümlerini entegre edebilir.

Dynamyx™, teşhis süresini kısaltmak için kritik öneme sahip temel vaka tahsisi, gerçek zamanlı işbirliği ve dış kaynak kullanımı işlevleri sağlar.

 • İşin tahsis edilmesini; vakanın karmaşıklığına, kapasiteye ve son patoloğun uzmanlığına göre otomatikleştirin.
 • Gelişmiş iş yükü görünürlüğü ve akıllı iş akışları aracılığıyla potansiyel iş hacmi darboğazlarını yönetin.
 • İkinci görüşlere anında erişerek karmaşık vakaların raporlanmasını hızlandırın.
 • Talebin en yüksek olduğu anlarda veya kriz anlarında, uzaktan çalışma ve dijital dış kaynak kullanımı yoluyla çıktıyı artırın.

Dynamyx™, laboratuvarların kendi görüntü analiz araçlarını oluşturması ve test etmesi veya özel satıcılardan gelen algoritmaları kolayca konuşlandırması için gerekli çerçeveyi sağlar.

 • Algoritmaların Sayımı ve Ölçülmesi (yani IHC boyama)
 • Tanısal Destek Algoritmaları (yani mitotik olay ve habis tümör tespiti)
 • Prognostik Algoritmalar (yani uzak metastaz riski)
 • Tahmini Algoritmalar (yani belirli tedavi tasarımlarının avantajı)
 • Çok Modlu Füzyon Algoritmaları (yani rad/yol/mol kombinasyonları)

Patolog

 • Raporlama iş akışındaki tüm adımlar için gereken tek bir kullanıcı arayüzü ile bilgi sahibi olma.
 • Alandaki bilgilerinizi ve uzmanlığınızı yansıtan vakalarda daha fazla zaman harcayın.
 • Vakalarda anında ikinci görüş, eğitim ve öğretim için gerçek zamanlı işbirliği yapın. Vakalara erişim sağlayın ve uzaktan çalışın.
 • Kendi görüntü analizi algoritmalarınızı oluşturun ve test edin veya özel sağlayıcılardan gelenleri hızlıca tanıtın.
 • Daha kişiselleştirilmiş bir bakım rehberliğine yardım etmek için hastalarınızın kanserleri hakkında daha derin bilgiler edinin.

Laboratuvar Yönetimi

 • Hem daha önce hem de gelecekte bitişik teknolojilere yapılmış ve yapılacak olan yatırımların değerini en üst düzeye çıkarın.
 • Birikmiş işleri yönetmek ve kapasiteden sonuna kadar yararlanmak için bireysel ve toplu vaka çıktısı öngörülerinden yararlanın.
 • Vakalarda dijital dış kaynaklardan faydalanarak yedekte bekleyen uzman klinisyen kadronuzu genişletin.
 • Üreticiye bağımlı kalmaktan kurtulun. Görüntülerin ve verilerin özel formatlarla kısıtlanması söz konusu değildir.
 • Cam slaytların fiziksel sevkiyatıyla ilgili maliyetleri ve gecikmeleri azaltın.
 • Verimli yönetim. Teslimat, kurulum ve bakım için tek bir numarayı aramanız yeterli.
 • On yılı aşkın dijital patoloji deneyimine sahip uzman ekip
 • Kuzey Amerika ve Avrupa'da 30'dan fazla hastane ve laboratuvarla başarılı ilişkiler
 • ABD’de bir kanser vakasına ilk kez dijital olarak tanı konulmasını sağladı
 • 1,8 Milyonun üzerinde görselden ve hesaplamadan oluşan dünyanın en büyük tek Tam Slayt Görüntüleme veri havuzu üzerinde işbirliği sağlandı
 • Meme, akciğer, baş ve boyun bölgelerindeki kanserler için R01 NCI meslektaş incelemesinden geçmiş hibeler verildi
 • “Para Ağacı” Bilgi Görselimiz ile etkileşime geçerek yolculuğunuza başlayın
 • Inspirata'nın kurucusu ve İcracı Başkan Yardımcısı ile "Sahne Arkası" röportajımızı izleyin
 • Yatırım getirisi hesaplayıcısına ve diğer pek çok sunuma ve görüşlere göz atın