Türkiye

DRI-CHEM IMMUNO AG1

NEW

Benzersiz gümüş amplifikasyonu ile virüslerin ve bakterilerin hassas tespiti için cihazı analizi.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

İnfluenza için Yenilikçi Hızlı Tanılama Test Sistemi

Fotografik gelişim için gümüş amplifikasyon teknolojisi ile immünokromatografi hassasiyetini artırma
 

IMMUNO AG1 ve influenza virüsü tespiti için özel reaktif kitinin özellikleri

Yeni geliştirilen son derece hassas tespit teknolojisi

Fotoğraf geliştirmede gümüş amplifikasyonu ilkesi uygulanarak, hedef olan koloidal altın partiküller 100 kata kadar veya daha fazla artırılarak tespit duyarlılığının iyileştirilmesi sağlanır.

Okuma işlevi ile otomatik belirleme

Geleneksel görsel yöntemde yaygın olan tespit hatalarının ortadan kaldırılması. Zamanlayıcı kullanarak zaman ölçmeye gerek yoktur. Pozitif örnekler (en kısa süre yaklaşık 3,5 dakikadır) veya ölçümün tamamlanması, ışık ve ses sinyalleriyle otomatik olarak bildirilir.

Son derece hassas tespit teknolojisi ile erken tespit

Son derece hassas amplifikasyon teknolojisi, immünokromatografinin hassasiyetini artırarak gribin erken aşamasında küçük bir örnek miktarında bile virüsleri daha iyi tespit edebilmesini sağlar.

Görsel gözlem yoluyla belirleme, bireylerin farklı yargıları nedeniyle hatalara neden olabilir. Bir ölçüm süresine sadık kalınmazsa, sonuçlar pozitif veya negatif olarak farklılık gösterebilir.

Gribin erken aşamasında tespit hassasiyetinin immünokromatografide genel olarak düşük olduğu bildirilmiştir.

K. Mitamura ve ark. / Virolojik Yöntemler Dergisi 194 (2013) 123– 128

Ölçüm akışı