Türkiye

DRI-CHEM IMMUNO AG2

NEW

Enfeksiyon için yüksek duyarlıklı ve yüksek özgüllük teknolojisine sahip gelişmiş hızlı tanı sistemi.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Bir zamanlayıcı kullanmadan otomatik belirleme enfeksiyon için hızlı ve etkili bir test sunar.

IMMUNO AG2’nin, fotoğraf geliştirmede gümüş amplifikasyon ilkesini kullanan son derece hassas tespit teknolojisi, gribin erken aşamalarında az miktarda antijenin doğru şekilde tespit edilmesini sağlar.
 
Kolay kullanım, kullanıcının bir numune ayarlamasına ve otomatik belirlemeyi gerçekleştirmesine olanak tanıyarak muayenede iş gücü miktarını azaltır ve görsel muayene yönteminde yaygın olarak karşılaşılan tespit hatalarını önler.
 
Barkod okuyucu kullanıcılara kolaylık sunar. 
 
IMMUNO AG2, erken tespit yoluyla hastalara yönelik yükü azaltarak enfeksiyon testine verimlilik sağlar.

FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG için Özel Reaktif

İnfluenza tip A ve B virüs antijeni

İnfluenza virüs kiti

Örnek türü Nazofarenks sürüntü
Reaksiyon süresi 3,5 ila 15 dakika

 

RS virüs antijeni Adenovirüs antijeni

RS virüsü ve Adenovirüs kiti

Örnek türü Nazofarenks sürüntü
Reaksiyon süresi 3,5 ila 15 dakika

 

Bu sistem, hassasiyeti ve belirliliği artırmak için fotoğraf geliştirmede gümüş amplifikasyonuyla elde edilen teknolojiyi kullanır

Fotoğraf teknolojisi, bakteriyel ve viral antijenlerin saptama duyarlılığının artmasına sağlar. Bu, hastalığın erken başlangıcında küçük miktarda bir antijen örneğiyle virüsleri tespit etmede daha büyük bir yetenek sunar.

Yüksek hassasiyet algılama teknolojisi

Fotoğraf geliştirmede gümüş amplifikasyonu ilkesi uygulanarak, hedefteki koloidal altın partiküller 100 kata kadar veya daha fazla artırılarak tespit duyarlılığının iyileştirilmesi sağlanır.

Yüksek özgüllük teknolojisi

Ölçümün belirliliği, Ag hassasiyetinden önce yanlış pozitif reaksiyonu önlemek amacıyla, yabancı maddelere bağlı kolloidal altın partiküllerinin yıkanmasıyla geliştirilmiştir.

Süreyi ölçmeye gerek yok / En kısa algılama süresi 3,5 dakika’dır

Örnek sıvısını reaktif kartuşuna damlattıktan ve giriş yuvasına yerleştirdikten sonra, sistem ölçümü otomatik olarak başlatır. Ölçüm sonucu yazdırılana kadar başka manuel işlem gerekmez. FluAB için en kısa ölçüm süresi yaklaşık 3,5 dakikadır. Sistem bir tespit yapamıyorsa, otomatik olarak bir hassasiyet testi başlatır.

[FluAB ölçümünde]

Sonuçların doğru okunması

Sistem sonuçları otomatik olarak okur. Bu nedenle, görsel inceleme yönteminin aksine, okuma sonucundaki insan hatası önlenebilir.

Pozitif (*: Belirlenmedi)

immünokromatografi
ile belirlenir

Negatif

Duyarlılaştırma 
sonrasında belirlendi

Pozitif

Duyarlılaştırma
sonrasında belirlendi

Hasta verilerinin etkin bir şekilde girişi

Yerleşik barkod okuyucu, bilgi giriş hatasını azaltarak Sipariş Kimliği ve Kullanıcı Kimliğinin okunmasını sağlar.

Kullanılabilirliği artırmak için basit tasarım

Sezgisel dokunmatik panel
Dezenfeksiyonu kolay tasarım
Çoklu kurulum için uygun