Türkiye

FCT Speedia HD

NEW

Yüksek hızlı taramada yüksek kaliteli görüntüler çekebilen bir CT cihazı.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Tek nefes tutmada yüksek tanısal görüntü

Yüksek hızlı milimetre altı tarama ile rutin muayene olarak MPR

Speedia HD, 16 kesitli CT sistemlerinde elde edilmesi zor olan, milimetre altı dilimlerle yüksek hızlı tam vücut taramasına olanak tanır. Tek bir nefes tutma (yaklaşık 14 sn.) özelliği ile 1100 mm veya daha fazla menzilde yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebilir. Böylece çok çeşitli ve yüksek çözünürlüklü MPR görüntülerinin rutin olarak alınmasına olanak tanır.

Geniş aralıklı MPR

4,5 saniyede göğüs taraması. 7,5 saniyede torako-abdominal tarama. Hastaya daha çok özen gösteren Yüksek Hızlı Tarama

40 mm genişlik dedektörü ve özel 3D rekonstrüksiyon algoritması sunan CORE yöntemi ile Speedia HD, 1,58'lik bir aralık kullanırken bile yüksek hızlı tarama sağlar. Bu nedenle, 320 mm'lik bir göğüs alanının sadece 4,5 saniyede taranmasını ve yalnızca 7,5 saniyede 570 mm'lik bir torako-abdominal alanın taranmasını sağlar. Bu, hareketsiz bir pozisyonu sürdürmede veya uzun süre nefes tutmada zorluk yaşayan hastalar üzerindeki yükü azaltır.

MPR

En Son Teknoloji Kullanılarak Akıllı Doz Yönetimi

IntelliEC

Doz optimizasyonu için otomatik 3D mA modülasyonu

Intelli IP

Kumlanmayı azaltmak için yinelemeli işleme

Yinelemeli rekonstrüksiyon teknolojisini kullanan gelişmiş kumlanma azaltma işlemi, görüntü kumlanmasını ve artefaktları azaltırken daha düşük dozlarda yüksek kaliteli bir görüntüyü korur. Her muayenede doz ve görüntü kalitesini optimize etmek için 7 farklı doz azaltma seviyesi seçilebilir.

500 mm Tam FOV Veri Toplama

Yeniden tarama ihtiyacını azaltır

Speedia HD her taramada tüm FOV verilerini (500 mm) elde eder ve saklar. Bu nedenle, hasta vücut alanının taramadan önce FOV sınırları dışında olduğu durumlarda, dışarıda kalan kısmın görüntüsü yeniden taramayla değil yeniden hesaplamayla (bölüm maksimum FOV sınırları dahilindeyse) düzeltilebilir.

Yeniden hesaplama

Hareket Düzeltme

Özel işleme, tarama sırasında hareket artefaktının sabit kalmasında zorluk yaşayan hastalar için hareket artefaktını azaltarak tekrar tarama ihtiyacını azaltır.

Hareket düzeltme

Doz Bilgisi

Ekran ve dağıtım

Basit Oturma

Sadece 3 ana sistem modülü*1 vardır; kızak, hasta masası ve operasyon konsolu. Speedia HD, etkileyici ve kompakt bir kullanım alanı sunar.

  • *1 Ülkeye bağlı olarak sistem transformatörü gerekebilir.

Ürün Adı: FCT Speedia HD (Model adı: Supria)