Việt Nam

Bản kẽm không tráng rửa SUPERIA(Processless Thermal CTP Plates)

NEW

Bản kẽm tiên tiến nhất của Fujifilm từ trước đến nay, với sự kết hợp của các công nghệ có độ nhạy mực cao hơn với tốc độ in nhanh hơn, và khả năng chịu được lớn hơn các điều kiện về in ấn, tiếp xúc với mực in và các hóa chất trong in khác.

Không tráng rửa – cách đơn giản nhất để chế tạo bản kẽm

Sản xuất bản kẽm không tráng rửa thể hiện cách đơn giản nhất để chế tạo bản kẽm. Khi bản kẽm đã được ghi hình trên máy CTP, nó được gắn trực tiếp lên máy in. Loại bỏ hoàn toàn máy tráng rửa, hóa chất, điện cấp cho máy tráng rửa, nước và chất thải từ quá trình sản xuất bản kẽm.

Bước đột phá lớn nhất trong hiệu suất in

 

Công nghệ không tráng rửa của Fujifilm đã được sử dụng thành công 5 năm qua với nhiều máy in trên khắp thế giới.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học của Fujifilm ở Tokyo đã nghiên cứu các cách thức có thể cải thiện bản kẽm để giúp sử dụng dễ dàng hơn.

Kết quả thể hiện bản kẽm tiên tiến nhất của Fujifilm từ trước đến nay, với sự kết hợp của các công nghệ có độ nhạy mực cao hơn với tốc độ in nhanh hơn, và khả năng chịu được lớn hơn các điều kiện in, mực in và các hóa chất in khác nhau.

Cách thức hoạt động

Dòng sản phẩm Bản kẽm CTP không tráng rửa

SUPERIA ZP

NEW

SUPERIA ZP là một bản kẽm không tráng rửa, loại bỏ máy rửa, hóa chất, gôm và nước được sử dụng trong quy trình sản xuất bản kẽm thông thường, bản kẽm được lấy thẳng từ máy CTP ra máy in.

SUPERIA ZD

NEW

Với độ chắc chắn tuyệt vời, SUPERIA ZD cung cấp lượt in cao và chất lượng đồng đều. Sản phẩm cũng tương thích với mực in UV.