Việt Nam

Bộ lọc phân cực cho LB150 (1 chiếc)

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri LB150

Bộ lọc tinh vân cho LB150 (1 chiếc)

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri LB150

Chân đế cho LB150

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri LB150

Cao: 52 cm; Trọng lượng: 8,3 kg

Tripod cho LB150

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri LB150

Cao: 82 - 135 cm; Trọng lượng: 11 kg

Hộp nhôm cho LB150

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri LB150

Kích thước: 105 x 54 x 30 cm; Trọng lượng: 20 kg

  • * Không bao gồm ống nhòm

Phụ kiện dành cho 15×80

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: 15×80MT-SX

Chân đế cho 15×80

Chiều cao: 29,5cm; Trọng lượng : 2,4 kg