Việt Nam

Bộ lọc phân cực cho 7×50FMT/10×70FMT

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: 7x50MT-SX, 7x50MTR-SX, 7x50MTRC-SX, 10x70MT-SX

Bộ lọc tinh vân cho 7×50FMT/10×70FMT

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: 7x50MT-SX, 7x50MTR-SX, 7x50MTRC-SX, 10x70MT-SX

Khớp nối Tripod*1

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri MT

Hộp đựng xách tay cho FMT/MT

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: 7x50MT-SX, 7x50MTR-SX, 7x50MTRC-SX

Bộ phận chống đọng nước

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện: Sê-ri MT

Khung đặt mắt hình tròn (2 chiếc)*2

NEW

Khả năng tương thích của phụ kiện (Loại 1):  7x50MT-SX, 7x50MTR-SX, 7x50MTRC-SX, 10x70MT-SX

  • *1 Không bao gồm ống nhòm
  • *2 Đính kèm bao bì tiêu chuẩn.