Việt Nam

Bạn có thể tải xuống một tệp tài liệu giới thiệu các tính năng và thông số kỹ thuật của SX800.

Tải xuống

PDF: 5.5MB

Đây là danh sách văn phòng kinh doanh của chúng tôi cung cấp các dịch vụ sửa chữa sản phẩm trên toàn thế giới.

Tải xuống

PDF: 125KB

Không có bản cập nhật

 

"Bạn có thể tải xuống các tài liệu thông tin kỹ thuật khác nhau. Vui lòng nhập thông tin cần thiết để yêu cầu tải xuống.

Thủ công (PDF) / Dữ liệu CAD (DXF / STEP) / Dữ liệu bản vẽ (PDF) / Dữ liệu đường ranh giới (PDF) / Danh sách lệnh Pelco (PDF) "