Việt Nam
 • Bên tích hợp hệ thống M

  Không thể biết hiệu năng phân giải thực tế của ống kính nếu dựa vào thông số kỹ thuật.
  Công cụ chính để biết rõ hiệu năng là gì?

  NEW

  Bên tích hợp hệ thống M đang chọn ống kính dựa vào thông số kỹ thuật trên ca-ta-lô theo yêu cầu từ hệ thống thị giác kiểm tra của công ty. Tuy nhiên, họ cảm thấy nản lòng khi không thể liên tục cung cấp ống kính tốt nhất vì ống kính cùng thông số của các nhà sản xuất khác nhau có hiệu năng phân giải rất khác nhau.

  Khác