Việt Nam

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Bộ chọn ống kính từ cảm biến

Tìm đúng ống kính FUJINON dựa trên cảm biến được chọn

Công cụ tính toán quang học

Bạn có thể tính toán độ sâu trường ảnh và vòng tròn mờ cho phép.

Thuật ngữ Kỹ thuật

Tìm giải thích cho các thuật ngữ như: Kích thước ảnh, Góc ảnh, Độ sâu trường ảnh và nhiều thuật ngữ khác sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình lựa chọn ống kính