Việt Nam

Đặc điểm hình chiếu cự ly siêu ngắn và chức năng dịch chuyển ống kính rộng (so với máy chiếu thường)

 • Máy chiếu thường được đặt trước màn hình.
 • Để hiển thị màn hình lớn, máy chiếu thường được đặt cách xa màn hình.
 • Cần đặt máy chiếu thường trên giá đỡ hoặc treo lên cao bằng phụ kiện treo.
 • Khi bạn đứng giữa máy chiếu thường và màn hình, trên màn hình sẽ hiện bóng.
 • Bạn phải lắp máy chiếu thường ở cùng khoảng cách như ghế xếp cho người xem, nhất là khi lắp trên sàn.
 • Không cần lắp máy chiếu phía trước màn hình.
 • Máy chiếu có thể hiển thị trên màn hình lớn ngay cả khi được lắp gần màn hình.
 • Có thể đặt máy chiếu ngay trên sàn.
 • Bóng không thường hiện lên khi bạn đứng giữa máy chiếu và màn hình.
 • Bạn có thể thuyết trình khi đứng gần màn hình.
 • Bạn có thể tiết kiệm không gian để lắp máy chiếu và dùng phần lớn không gian này cho người xem.

Đặc điểm hình chiếu cự ly siêu ngắn và chức năng dịch chuyển ống kính rộng (Thân thiện, dễ sử dụng)

Hiệu ứng xoay ống kính#1 Hình chiếu chân dung (so với máy chiếu thường)

 • Phải lắp máy chiếu theo chiều thẳng đứng (xoay 90 độ).
 • Phải di chuyển máy chiếu mỗi khi bạn đặt từ lắp ngang sang lắp đứng hoặc ngược lại.
 • Treo dưới trần nhà ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.
 • Làm vậy gây phiền hà cho việc vận hành và dựng hình.
 • Có thể chiếu hình chân dung chỉ bằng cách xoay ống kính.
 • Chỉ cần chuyển sang chế độ hiển thị đứng/ngang.
 • Không dễ nhận ra ngay cả khi treo dưới trần nhà.
 • Có thể dễ dàng lắp máy chiếu khi đặt máy chiếu trên sàn.

Hiệu ứng xoay ống kính#2 Hình chiếu TRÊN CÙNG (so với máy chiếu thường)

 • Phải lắp máy chiếu với ống kính quay lên.
 • Sẽ bất tiện nếu đặt máy chiếu ở giữa phòng.

 

 • Chỉ cần xoay ống kính là có thể chiếu lên trần.
 • Có thể đặt máy chiếu ở góc phòng mà không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

Hiệu ứng xoay ống kính#3 Hình chiếu trên sàn (so với máy chiếu thường)

 • Phải lắp máy chiếu với ống kính hướng xuống.
 • Vị trí của máy chiếu ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.
 • Sẽ có bóng khi bạn đứng trên sàn nhà.

 

 • Có thể chiếu hình lên sàn nhà khi lắp máy chiếu lên trần.
 • Vị trí của máy chiếu không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.
 • Chức năng dịch chuyển ống kính rộng khiến bóng khó xuất hiện ngay cả khi bạn đứng trên hình chiếu.

Hiệu ứng xoay ống kính (nhiều khả năng chiếu khác nhau)

 • Có thể trang trí quảng cáo trên toàn bộ tường của phòng triển lãm.
 • Có thể vẽ trang trí ở hành lang.