Việt Nam

Thiết lập vòng xoay điều chỉnh độ sáng về dấu chế độ high-key cho phép bạn chụp ảnh với ấn tượng nhẹ nhàng hơn.

Nhấn nút cạnh ống kính để khởi động máy.

Điều chỉnh vòng xoay đến vị trí đèn sáng.

Chụp và có ảnh ngay.

Máy ảnh instax mini 8 tự động xác định độ sáng tốt nhất để chụp ảnh và thông báo cho người dùng về cài đặt phù hợp bằng cách làm sáng đèn tương ứng. Xoay nút xoay điều chỉnh độ sáng đến vị trí (dấu) của đèn sáng.