Việt Nam

instax mini 9 Phiên bản Giới hạn

NEW

Chỉ có tại Phiên Bản Giới Hạn

Chỉ có tại Phiên Bản Giới Hạn

Người dùng có thể kiểm tra khung hình với tấm gương bên cạnh ống kính.

Có thể chụp cận cảnh khoảng 35cm.

Thiết lập vòng xoay điều chỉnh độ sáng về dấu chế độ high-key cho phép bạn chụp ảnh với ấn tượng nhẹ nhàng hơn.

Nhấn nút cạnh ống kính để khởi động máy.

Điều chỉnh vòng xoay đến vị trí đèn sáng.

Chụp và có ảnh ngay.

Máy ảnh instax mini 9 Phiên bản Giới hạn tự động xác định độ sáng tốt nhất để chụp ảnh và thông báo cho người dùng về cài đặt phù hợp bằng cách làm sáng đèn tương ứng. Xoay nút xoay điều chỉnh độ sáng đến vị trí (dấu) của đèn sáng.

  • Màu sản phẩm thực tế có thể khác với màu hiển thị trên màn hình.