Việt Nam

Hệ thống 7000

NEW

Hệ thống nội soi cao cấp sử dụng nguồn sáng 4 đèn LED công suất cao

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

EG-760CT

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Trên

Góc nhìn

140°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

2~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 90° / PHẢI: 100° / TRÁI: 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Đường kính đầu dây soi

10.5 mm

Đường kính thân dây soi

10.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho dạ dày-tá tràng

EG-740N

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Trên

Góc nhìn

140°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

3~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 90° / PHẢI: 100° / TRÁI: 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Đường kính đầu dây soi

5.8 mm

Đường kính thân dây soi

5.9 mm

Kích thước ảnh

2.4 mm

  Kích thước ảnh

Siêu ảnh

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho dạ dày-tá tràng

EG-760R

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Trên

Góc nhìn

140°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

2-100 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Đường kính đầu dây soi

9.2 mm

Đường kính thân dây soi

9.3 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 90° / PHẢI: 100° / TRÁI: 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho dạ dày-tá tràng

EG-760Z

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Trên

Góc nhìn

Bình thường:140° Nhìn gần: 56°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

1.5-100 mm
Bình thường: 3-100mm
Nhìn gần: 1.5-2.5mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Đường kính đầu dây soi

9.9 mm

Đường kính thân dây soi

9.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 90° PHẢI: 100° / TRÁI: 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho dạ dày-tá tràng

EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

170°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

2~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,330 mm(M)/1,520 mm(I)/1,690 mm(L)

Chiều dài tổng

1,650 mm(M)/1,840 mm(I)/2,010 mm(L)

Đường kính đầu dây soi

12.0 mm

Đường kính thân dây soi

12.0 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Thay đổi độ cứng

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760P-V/M, EC-760P-V/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

170°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

2~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,330 mm(M)/1,690 mm(L)

Chiều dài tổng

1,650 mm(M)/2,010 mm(L)

Đường kính đầu dây soi

11.1 mm

Đường kính thân dây soi

11.5 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.2 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

  Thay đổi độ cứng

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760S-V/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

170°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

2~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,690 mm

Chiều dài tổng

2,010 mm

Đường kính đầu dây soi

12.8 mm

Đường kính thân dây soi

12.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Thay đổi độ cứng

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760Z-V/M, EC-760Z-V/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

Bình thường:140° Nhìn gần: 56°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

1.5~100 mm
Bình thường: 3 ~100mm
Nhìn gần: 1.5 ~2.5mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,330 mm(M)/1,690 mm(L)

Chiều dài tổng

1,650 mm(M)/2,010 mm(L)

Đường kính đầu dây soi

12.8 mm

Đường kính thân dây soi

12.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Thay đổi độ cứng

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760ZP-V/M, EC-760ZP-V/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

Bình thường:140° Nhìn gần: 56°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

1.5~100 mm
Bình thường: 3 ~100mm
Nhìn gần: 1.5 ~2.5mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,330 mm(M) / 1,690 mm(L)

Chiều dài tổng

1,650 mm(M) / 2,010 mm(L)

Đường kính đầu dây soi

11.7 mm

Đường kính thân dây soi

11.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.2 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Thay đổi độ cứng

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-740T/M, EC-740T/L

Dây Nội Soi Đường Tiêu Hóa Dưới

Góc nhìn

140°

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Phạm vi quan sát

3~100 mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 160° / PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

1,330 mm(M)/1,690 mm(L)

Chiều dài tổng

1,630 mm(M)/1,990 mm(L)

Đường kính đầu dây soi

9.8 mm

Đường kính thân dây soi

10.7 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.2 mm

Kích thước ảnh

Siêu ảnh

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

Phụ kiện (Van, bình nước)

Dùng cho thăm khám thường quy

Air/Water Valve
NEW

AW-603

Suction Valve
NEW

SB-605

Water Tank
NEW

WT-603

Dùng với máy bơm khí CO2 "GW-100"

Gas/Water Valve
NEW

AW-604G

Water Tank
NEW

WT-604G