Việt Nam

Ống nội soi phẫu thuật Full HD

NEW

Ống nội soi phẫu thuật của Fujifilm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Kính thiên văn nội soi ổ bụng 5mm

Item no.

11.0055a, 11.0057a

Mã sản phẩm

FX II HD-Scope

Hướng nhìn

[11.0055a]

[11.0057a]
30°

Lĩnh vực xem

Góc rộng

Chiều dài làm việc

312mm

Đường kính ngoài của ống chèn

5 mm

Kính thiên văn nội soi ổ bụng 10mm

Item no.

11.0031a, 11.0041a, 11.0043a

Mã sản phẩm

FX II HD-Scope

Hướng nhìn

[11.0031a]

[11.0041a]
30°

[11.0043a]
45°

Lĩnh vực xem

Góc rộng

Chiều dài làm việc

344mm

Đường kính ngoài của ống chèn

10 mm