Việt Nam

Sonosite SII

NEW

Thiết bị chẩn đoán nhanh trong ER được trang bị màn hình cảm ứng trực quan

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

C11x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Động mạch, Tim mạch (thú y), Sơ sinh, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
8-5 MHz

Độ sâu quét
13 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

C35x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Cơ xương, Thần kinh, Sản khoa, Cột sống

Dải tần
8-3MHz

Độ sâu quét
16cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

C8x

NEW

Ứng dụng
Tuyến tiền liệt, trực tràng

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
11.5cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

HFL38xi

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Vú, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Mạch máu, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

HFL50x

NEW

Ứng dụng
Vú, cơ xương, dây thần kinh

Dải tần
15-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

HSL25x

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Không có sẵn dụng cụ sinh thiết

ICTx

NEW

Ứng dụng
Phụ khoa, Sản khoa

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
13cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

L25x

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

L38xi

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
10-5MHz

Độ sâu quét
9cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

P10x

NEW

Ứng dụng
Đầu sơ sinh

Dải tần
8-4MHz

Độ sâu quét
14cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

rC60xi

NEW

Ứng dụng
Bụng, Phụ khoa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Sản khoa

Dải tần
5-2MHz

Độ sâu quét
30cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết

rP19x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch, Phổi, Sản khoa, TCD

Dải tần
5-1MHz

Độ sâu quét
35cm

Dụng cụ sinh thiết
Có sẵn dụng cụ sinh thiết