Việt Nam

Sonosite X-Porte

NEW

Ngôn ngữ thiết kế giao diện: Tất cả trong một, với khả năng hoạt động trực quan và các tính năng tiên tiến.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

C11xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Động Mạch, Sơ sinh, thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
8-5 MHz

Độ sâu quét
15 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

C35xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Cơ xương khớp, thần kinh, Cột sống

Dải tần
8-3 MHz

Độ sâu quét
15 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

C60xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, phụ khoa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Sản khoa

Dải tần
5-2MHz

Độ sâu quét
30cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

D2xp

NEW

Ứng dụng
Tim mạch

Dải tần
2MHz

Độ sâu quét
N/A

HFL38xp

NEW

Ứng dụng
Động Mạch, Vú, Phổi, Cơ xương khớp, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6 MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

HFL50xp

NEW

Ứng dụng
Vú, Cơ xương khớp, Thần kinh

Dải tần
15-6 MHz

Độ sâu quét
6 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

HSL25xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6 MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Không thể sử dụng

ICTxp

NEW

Ứng dụng
Phụ khoa, Sản khoa

Dải tần
9-5 MHz

Độ sâu quét
15 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

L25xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6 MHz

Độ sâu quét
6 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

L38xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
10-5 MHz

Độ sâu quét
9 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

p10xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch (CW), Sơ sinh

Dải tần
8-4 MHz

Độ sâu quét
15 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

rP19xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch, Phổi, Sản khoa, TCD

Dải tần
5-1 MHz

Độ sâu quét
35 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

TEExp

NEW

Ứng dụng
Tim mạch

Dải tần
8-3 MHz

Độ sâu quét
18 cm