Việt Nam

Đầu dò

NEW

Đầu dò với bộ bền cao, chống rơi để cần nắm thuận tiện

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

C11x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Động mạch, Tim mạch (thú y), Sơ sinh, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
13cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

C11xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Động Mạch, Sơ sinh, thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
15cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

C35x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Cơ xương, Thần kinh, Cột sống

Dải tần
8-3MHz

Độ sâu quét
15cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

C35xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Cơ xương, Thần kinh, Cột sống

Dải tần
8-3MHz

Độ sâu quét
15cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

C60v

NEW

Ứng dụng
Bụng, Phụ khoa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Sản khoa

Dải tần
5-2MHz

Độ sâu quét
30cm

Dụng cụ sinh thiết
Không thể sử dụng

Products

C60xi

NEW

Ứng dụng
Bụng, Phụ khoa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Sản khoa

Dải tần
5-2MHz

Độ sâu quét
30cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

C60xp

NEW

Applications
Abdominal, Gynecology, Musculoskeletal, Nerve, Obstetrics

Bandwidth
5-2MHz

Scan Depth
30cm

Biopsy Kit
Kit available

Products

C8x

NEW

Ứng dụng
Tuyến tiền liệt, trực tràng

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
11.5cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

D2xp

NEW

Ứng dụng
Tim mạch

Dải tần
2MHz

Độ sâu quét
N/A

Products

HFL38x

NEW

Ứng dụng
CIMT, Cơ xương, Thần kinh, Mạch máu, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

HFL38xi

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Vú, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Mạch máu, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

HFL38xp

NEW

Ứng dụng
Động Mạch, Vú, Phổi, Cơ xương khớp, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

HFL50x

NEW

Ứng dụng
Vú, cơ xương, dây thần kinh

Dải tần
15-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

HFL50xp

NEW

Ứng dụng
Vú, Cơ xương khớp, Thần kinh

Dải tần
15-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

HSL25x

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Venou

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Không thể sử dụng

Products

HSL25xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Không thể sử dụng

Products

ICTx

NEW

Ứng dụng
Phụ khoa, Sản khoa

Dải tần
8-5MHz

Độ sâu quét
13cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

ICTxp

NEW

Ứng dụng
Phụ khoa, Sản khoa

Dải tần
9-5MHz

Độ sâu quét
15cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

L25v

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
6-13 MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Không thể dùng dụng

Products

L25x

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

L25xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
13-6MHz

Độ sâu quét
6cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

L38v

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Cơ xương, Thần kinh, Nhãn khoa, Tĩnh mạch

Dải tần
10-5MHz

Độ sâu quét
9cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

L38xi

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
10-5MHz

Độ sâu quét
9cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

L38xp

NEW

Ứng dụng
Động mạch, Phổi, Thần kinh, Tĩnh mạch

Dải tần
10-5MHz

Độ sâu quét
9cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

P10x

NEW

Ứng dụng
ĐBụng, Tim mạch (CW), Đầu sơ sinh

Dải tần
8-4MHz

Độ sâu quét
14cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

p10xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch (CW), Sơ sinh

Dải tần
8-4MHz

Độ sâu quét
15cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

P21v

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch , Phổi, Sản Khoa

Dải tần
5-1MHz

Độ sâu quét
32cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

P21x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim mạch , Sản Khoa, TCD

Dải tần
5-1MHz

Độ sâu quét
35cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

rC60xi

NEW

Ứng dụng
Bụng, Phụ Khoa, Cơ Xương Khớp, Thần Kinh, Sản Khoa

Dải tần
5-2MHz

Độ sâu quét
30 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

rP19x

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim Mạch, Phổi, Sản Khoa, TCD

Dải tần
5-1MHz

Độ sâu quét
35 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

rP19xp

NEW

Ứng dụng
Bụng, Tim Mạch, Phổi, Sản Khoa, TCD

Dải tần
5-1MHz

Độ sâu quét
35 cm

Dụng cụ sinh thiết
Có thể sử dụng

Products

SLAx

NEW

Ứng dụng
Cơ Xương Khớp, Thần Kinh, Phần Nông, Mạch Máu, Tĩnh Mạch

Dải tần
13-6 MHz

Độ sâu quét
6 cm

Products

TEExi

NEW

Ứng dụng
Tim Mạch Người Lớn

Dải tần
8-3 MHz

Độ sâu quét
18 cm

Products

TEExp

NEW

Ứng dụng
Tim Mạch

Dải tần
8-3 MHz

Độ sâu quét
18 cm

Products