Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Kiểm soát chất lượng máy x-quang nhũ ảnh Fujifilm

NEW

Công cụ quản lý tập trung dữ liệu kiểm soát chất lượng của thiết bị hệ thống chụp nhũ ảnh.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Đối với nhũ ảnh kỹ thuật số, nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy

Chương trình bao gồm" FCR 1 Shot Phantom M Plus"" và "" FCR Mammography QC Software / Guide book. ""

Với "" FCR 1 Shot Phantom M Plus "", một bài kiểm tra định lượng hàng ngày có thể được thực hiện trên 10 mục kiểm tra với một lần phơi sáng, cho phép phân tích trên phạm vi rộng của hệ thống trong thời gian tương đối ngắn. * 1 "" FCR Mammography QC Software "", được thiết kế để thực hiện kiểm soát chất lượng định kỳ, phân tích dữ liệu và quản lý nhật ký kiểm tra việc kiểm soát chất lượng, được cài đặt trên Trạm điều khiển là một phần của hệ thống chụp nhũ ảnh FCR. ""FCR Mammography QC Program Guidebook "" cung cấp các hướng dẫn về các quy trình đầy đủ để kiểm soát chất lượng, giải thích tính năng kỹ thuật và các thông tin khác cần thiết cho chương trình kiểm soát chất lượng này.

 • *1 Khoảng 10 phút trong phòng thí nghiệm của FUJIFILM, so với 5 giờ (ước chừng) bằng cách sử dụng các quy trình được mô tả trong tiêu chuẩn IEC. "

Cài đặt 1 Shot Phantom trên hệ thống chụp nhũ ảnh

1 Shot Phantom

Kích thước : 263mm(w) x 198mm(d) x 24mm(h)

Các vật kiểm tra của 1 Shot Phantom

 1. Các mô bị bỏ lỡ phía thành ngực
 2. CNR
 3. Độ nhạy của hệ thống
 4. Sự biến dạng hình học
 5. Hệ thống xảo ảnh (toàn bộ hình)
 6. Sự đồng nhất
 7. Dynamic range
 8. Độ phân giải không gian
 9. LCD
 10. Độ tuyến tính / Chất lượng chùm tia"
 • * Vui lòng liên hệ các chi nhánh / nhà phân phối để biết thêm thông tin hệ thống