Membranen

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring in meerlaagse coating technieken en hoogwaardige productieprocessen, ontwikkelt en produceert Fujifilm membranen voor water- en gaszuivering.

Ion Exchange membranen

Fujifilm concentreert zich op de ontwikkeling en productie van kosteneffectieve ion exchange membranen waarmee baanbrekende membraanprocessen technisch en economisch haalbaar worden. Hiervoor werken we waar nodig samen met partners om de industrie vooruit te helpen.

Fujifilm membranen kunnen worden gebruikt in verschillende elektro scheidingstechnieken. Omdat elke technologie zijn eigen focusgebied en vereisten heeft (drinkwater productie, afvalwater concentratie of energie opwekken), heeft Fujifilm een membraanportfolio ontwikkeld om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen. Dit varieert van membranen met lage elektrische weerstand, membranen met een breed pH-bereik tot membranen met een laag waterdoorlatend vermogen. Onze dunne homogene anion- en kation membranen zijn gebaseerd op nieuwe innovatieve polymeertechnologie.

Contact of een vraag? Stuur een email naar onze IEM experts

Gasscheidingsmembranen

Fujifilm ontwikkelde een uniek platform voor gasscheidings technologie. Dit platform kan worden gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen voor toepassingen op het gebied van aardgas en industriële gasbehandeling.

Fujifilm biedt spiral wound membraanelementen voor selectieve gasscheiding. Deze membraanelementen bevatten semi-permeabele polymeermembranen. Scheiding is gebaseerd op het verschil in permeatie snelheid tussen verschillende gassen. Drijvende kracht voor permeatie is een partieel drukverschil over het membraan. Fujifilm membranen maken hoge permeatie en permeatieverschillen tussen gassen mogelijk, resulterend in hoge flux en hoge selectiviteit. Bovendien zorgen het unieke Fujifilm polymeertype en structuur voor een hoge duurzaamheid en stabiliteit.

Contact of een vraag? Stuur een email naar onze GSM experts