Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. Deze Website, met inbegrip van alle landspecifieke lokale taalpagina's en alle andere pagina's, is het eigendom van FUJIFILM Europe en wordt uitsluitend door FUJIFILM onderhouden en aan het publiek beschikbaar gesteld met als doel om aan diegenen die geïnteresseerd zijn in FUJIFILM Corporation in Europa en de producten en diensten van FUJIFILM een gemakkelijke manier te bieden om relevante informatie te vinden, zoals de laatste nieuwsberichten, financiële informatie, productlijn, lokale contactinformatie en websites die eigendom zijn van FUJIFILM's filialen of haar distributeurs.

Uw toegang tot, het surfen op en het gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden of richtlijnen die elders op deze Website worden uiteengezet, evenals alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten, privacyrechten en smaad.

Daarom vraagt FUJIFILM u vriendelijk om de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen.

1.    Gebruik van deze website

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze Website en op alle andere websites die een link naar de Algemene Voorwaarden bevatten. U kunt aanvullende voorwaarden vinden met betrekking tot specifieke pagina's op deze Website. Uw gebruik van dergelijke pagina's binnen deze Website wordt beheerst door de voorwaarden van dergelijke pagina's. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de Voorwaarden die hierin zijn opgenomen en de aanvullende voorwaarden die elders op deze Website zijn opgenomen, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang.

Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden verleent FUJIFILM u, onder de intellectuele eigendomsrechten van FUJIFILM, een niet-exclusief, wereldwijd, niet-overdraagbaar recht om deze Website en de daarin opgenomen Inhoud uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen en verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Verdere reikende rechten worden niet verleend.

2.    Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld of aangegeven, zijn alle tekst, softwareprogramma's die op of via deze Website beschikbaar zijn, en andere inhoud die op deze Website is opgenomen ("Content"), met inbegrip van handelsmerken (geregistreerd en niet-geregistreerd), afbeeldingen, logo's en servicemerken (gezamenlijk de "Merken") en de selectie, indeling en "look and feel" van de Merken en andere Content, eigendom van FUJIFILM of van derden die FUJIFILM toestemming hebben gegeven voor het gebruik van dergelijke Content op deze Website. Alle Content wordt beschermd door het internationale auteursrecht en merkenrecht.

3.    Beperkingen op het gebruik van de inhoud van deze website

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of zoals hierin of elders op deze Website is toegestaan, of door het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van FUJIFILM, of een derde partij die de bevoegdheid, bevoegdheid, titels of belangen heeft die nodig zijn om die wettelijke toestemming te verlenen, is het verboden om merken of andere inhoud die op of via deze Website beschikbaar is, te wijzigen, te kopiëren, te downloaden, te verspreiden, te verzenden, weer te geven, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, afgeleide werken te creëren of anderszins te gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik als metatags op andere pagina's of websites op het World Wide Web. Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent u rechten op de Merken of andere Inhoud die hierin niet specifiek worden vermeld.

4.    Inhoud van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites en de inhoud van derden ("Third Party Content") als een dienst aan u. Alle Content van derden of websites van derden die toegankelijk zijn via de links op de Website zijn externe informatie. FUJIFILM controleert, beoordeelt of actualiseert geen Content van derden of websites van derden en heeft hierover geen enkele controle. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijft of aanvaardt FUJIFILM geen enkele Inhoud van derden en geeft FUJIFILM geen enkele verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid, de tijdigheid of de betrouwbaarheid van de Inhoud van derden. Als u deze links en de Inhoud van Derden gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico. Bovendien vormt een verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie door middel van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door FUJIFILM of impliceert dit niet.

5.    Updates en herzieningen

De Content op deze Website wordt door FUJIFILM voor uw gemak aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. FUJIFILM kan op elk moment en van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden en de Inhoud herzien en actualiseren. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om alle huidige voorwaarden en bepalingen te bekijken en deze Website in het algemeen te bekijken om uzelf vertrouwd te maken met eventuele updates en herzieningen.
 

6.    Geen garanties

Deze website, de inhoud en de diensten worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. FUJIFILM wijst alle garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, informatie-inhoud, systeemintegratie of nauwkeurigheid.
 

7.    Contact opnemen met

Onze contactgegevens vindt u onder het impressum van de website.