MVO activiteiten

FUJIFILM wil graag haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en een waardevolle bijdrage aan de lokale samenleving leveren. Of het nu gaat om financiële ondersteuning, het leveren van materialen of het delen van kennis. Wij maken hierin weloverwogen keuzes. Voor het sponsorbeleid richt FUJIFILM zich op aandachtsgebieden die in lijn liggen met het beleid van het bedrijf:

  • Natuur en milieu
  • Innovatie en duurzaamheid
  • Fotografie en offsetplaten
  • (Technisch) onderwijs 

FUJIFILM Tilburg richt het sponsorbeleid vooral op de directe, lokale omgeving. In de loop der jaren heeft FUJIFILM Tilburg tal van verenigingen, evenementen en initiatieven kunnen ondersteunen. Het is mogelijk een verzoek tot sponsoring of donatie in te dienen via communications_ef@FUJIFILM.com.
 

Enkele projecten die wij ondersteunen

Werknemersvrijwilligerswerk

Jaarlijks stelt FUJIFILM Tilburg medewerkers in de gelegenheid om maatschappelijk hun steentje bij te dragen en een dag vrijwilligerswerk te verrichten. Een dag per jaar zetten 100 tot 200 collega's zich hier voor in. Het werknemersvrijwilligerswerk wordt mede vorm gegeven in samenwerking met Contour.

Tilburg Ten Miles

Al een aantal jaar is FUJIFILM Tilburg een van de hoofdsponsors van de FUJIFILM Business run van de Tilburg Ten Miles. De Tilburg Ten Miles is een loopevenement waar ieder jaar toppers van de hardloopwereld aan meedoen. De Business run vormt een apart onderdeel, met een gezellige onderlinge competitie tussen bedrijven en instellingen.

Natuurmonumenten

FUJIFILM heeft jarenlang bijgedragen aan het herstel van landgoed Huis ter Heide. Dit natuurgebied ligt dichtbij het FUJIFILM terrein. Natuurmonumenten heeft hier de afgelopen jaren een groot heide- en vennengebied hersteld. Met medewerking van FUJIFILM is er bijvoorbeeld een schaapskudde ingezet om de heide in goede conditie te houden. Ook steunde FUJIFILM de aanleg van nieuwe wandelpaden.