Gebruiksvoorwaarden

Toegankelijkheidsverklaring

Wat is toegankelijkheid?

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid draait om het ontwerpen van een website waarvan de inhoud goed toegankelijk en beschikbaar is voor alle gebruikersgroepen, met inbegrip van ouderen en mensen met een handicap.

Om een goed toegankelijke website te kunnen bieden, hebben we regels opgesteld voor het ontwikkelen van inhoud, waaronder: het bieden van alternatieve tekstbeschrijvingen voor afbeeldingen, eenvoudige en consistente sitenavigatie, duidelijke aanduiding van elementen en het leveren van logische paginastructuren met gebruikmaking van de juiste HTML-opmaak, enz. Deze basisregels zorgen ervoor dat de inhoud van de websites snel en betrouwbaar kan worden bekeken, zelfs door gebruikers met een trage internetverbinding.

Richtlijnen voor toegankelijkheid

Om de website van FUJIFILM beter toegankelijk te maken voor alle gebruikers, hebben we ons bij het ontwikkelen van onze website gericht op conformiteit met webstandaarden en het voldoen aan bestaande specificaties, waaronder: