Beleid inzake sociale media

De volgende standpunten en gedragingen karakteriseren de administratie van officiële sociale media-accounts van Fujifilm.

Sociale media worden gedefinieerd als internet- of webtechnologiemedia voor gebruik door een groot ongedefinieerd aantal individuele gebruikers waarmee kan worden gecommuniceerd via het plaatsen van informatie.

Basisbeleid

Medewerkers van Fujifilm houden zich bij hun gebruik van sociale media aan de wet en het Fujifilm Handvest voor gedrag binnen het bedrijf en de Gedragscode. Ze moeten alle uitdrukkingen vermijden die als beledigend kunnen worden beschouwd en de criteria "open, eerlijk en duidelijk" in alle communicatie naleven. Ze moeten zich te allen tijde op een professionele manier gedragen

De aard van sociale media begrijpen

Gebruikers van sociale media moeten begrijpen dat informatie die op het internet is geplaatst toegankelijk is voor een groot ongedefinieerd aantal gebruikers, dat informatie niet volledig kan worden gewist nadat deze is geplaatst en dat de berichten van een persoon weerslag hebben op zijn of haar bedrijf. De gebruiker moet daarom constant attent zijn ten opzichte van de berichten en verantwoordelijkheid van anderen handhaven in zijn of haar eigen gedrag.

Aan alle gebruikers van sociale media

Niet alle posts van medewerkers via officiële sociale media-accounts van Fujifilm zullen noodzakelijkerwijs de officiële aankondigingen en verklaringen van meningen van Fujifilm uitdrukken. Officiële aankondigingen en opinieverklaringen worden gedaan via de eigen website van Fujifilm, persberichten en dergelijke.