This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Japan

Technical Reports

Fujifilm Research & Development No.56(2011)

Table of contents

Tomoko TASHIRO, Akina NAKAUNE, Takuji KOSUGI, Jun ARAKAWA, Hisahiro MORI, Shinichirou SERIZAWA, Keiichi SUZUKI, Fuyuhiko MORI, Atsushi ORIKASA, and Yoshisada NAKAMURA

Kentaro NAKAMURA, Shigeki KAGEYAMA, Hideaki TANAKA, Kazuya KAWASAKI, and Kaoru TERASHIMA

Tetsuya TANAKA, Jun ENOMOTO, Toshiyuki NABETA, Futoshi YOSHIDA, Yasufumi ODA, and Makoto KITADA

Masaharu AKIBA, Eri GOTO-TAKAHASHI, Hiroo TAKIZAWA, Toshio SASAKI, Hidehiro MOCHIZUKI, Tatsuo MIKAMI, and Toshiyuki KITAHARA

Kentaro WATANABE, Takashi MIYAMOTO, Tetsuya SAWANO, Arito ASAI, and Norihisa HANEDA

Tetsuya MATSUMOTO, Kei YAMAJI, Kazuma TSUKAGOSHI, and Toshio MATSUBARA

Note
  • *Co-researcher outside FUJIFILM Corporation