This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Japan

Technical Reports

Fujifilm Research & Development No.58(2013)

Share

Table of contents

Yoshinori MORIMOTO, Masahiro KUBO, Masayuki KURAMOTO, Hiroshi YAMAGUCHI, and Toshihiko KAKU

Kouichi KITANO, Keita WATANABE, and Akihito BETTOUYASHIKI

Development of “SYNAPSE Case Match”, Content-based Image Retrieval System for Supporting Image Diagnosis

  • Akira OOSAWA, Ryuji HISANAGA, Taisuke INOUE, Takashi HOSHINO, and Kazuo SHIMURA

Taichi MURAGUCHI, Tomomi TATEISHI, Ikuko OOGARU, Karin KUROIWA, Takeharu TANI, Naoko YOSHIDA, Hideyasu ISHIBASHI, and Takuji KOSUGI

Eriko INUI, Taichi MURAGUCHI, Hiroyuki KITAOKA, Mikinaga MORI, Toshihiko SAWADA, Tadao SHIBAMOTO, Atsushi ORIKASA, and Kouzou NAGATA

Hiroyuki SAKAGUCHI, Nobuyuki HARAGUCHI, Yuriko ODA, and Fumitaka UEDA

Hiroaki TAKANO, Masahiko ASAI, Masahito OYANAGI, Tadahiro OHISHI, and Masayuki USUI

Norio AOSHIMA, Noriaki WATANABE, Shigekatsu FUJII, Takashi ARIDOMI, Yoichiro ARA, Mamoru KURAMOTO, Yoshinori TAGUCHI, and Yuichi YASUHARA

Shunichiro NONAKA, Hajime TERAYOKO, Tetsuya SAWANO, and Norihisa HANEDA

Tatsuhiko OBAYASHI, Ryo SUZUKI, Hiroaki MOCHIZUKI, and Yasuhiro AIKI

Naoharu KIYOTO, Shinya HAKUTA, Takeharu TANI, Masayuki NAYA, and Kou KAMADA

Kenichi UMEDA, Kouhei HIGASHI, Maki NOMOTO, Hiroyuki HIRAI, Atsushi TANAKA, and Masayuki SUZUKI