Japan

Technical Reports

Fujifilm Research & Development No.58(2013)

Yoshinori MORIMOTO, Masahiro KUBO, Masayuki KURAMOTO, Hiroshi YAMAGUCHI, and Toshihiko KAKU

Kouichi KITANO, Keita WATANABE, and Akihito BETTOUYASHIKI

Development of “SYNAPSE Case Match”, Content-based Image Retrieval System for Supporting Image Diagnosis

  • Akira OOSAWA, Ryuji HISANAGA, Taisuke INOUE, Takashi HOSHINO, and Kazuo SHIMURA

Taichi MURAGUCHI, Tomomi TATEISHI, Ikuko OOGARU, Karin KUROIWA, Takeharu TANI, Naoko YOSHIDA, Hideyasu ISHIBASHI, and Takuji KOSUGI

Eriko INUI, Taichi MURAGUCHI, Hiroyuki KITAOKA, Mikinaga MORI, Toshihiko SAWADA, Tadao SHIBAMOTO, Atsushi ORIKASA, and Kouzou NAGATA

Hiroyuki SAKAGUCHI, Nobuyuki HARAGUCHI, Yuriko ODA, and Fumitaka UEDA

Norio AOSHIMA, Noriaki WATANABE, Shigekatsu FUJII, Takashi ARIDOMI, Yoichiro ARA, Mamoru KURAMOTO, Yoshinori TAGUCHI, and Yuichi YASUHARA

Tatsuhiko OBAYASHI, Ryo SUZUKI, Hiroaki MOCHIZUKI, and Yasuhiro AIKI

Naoharu KIYOTO, Shinya HAKUTA, Takeharu TANI, Masayuki NAYA, and Kou KAMADA

Kenichi UMEDA, Kouhei HIGASHI, Maki NOMOTO, Hiroyuki HIRAI, Atsushi TANAKA, and Masayuki SUZUKI